Terug in de tijd op de Caelenberg Niel-bij-As

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
15-08-2016 16:00
Michaelskapel Caelenbergstraat 40, Niel-bij-As
Parkeersuggestie: in een wei is voldoende parkeergelegenheid aanwezig op korte wandelafstand.

Beschrijving

De Bosbeek ontspringt in As en loop 24 kilometer tot haar monding in de Maas in Maaseik. Ze stroomt door de vallei tussen de Moorsberg en Caelenberg. De Caelenberg heeft op de grens van Opglabbeek naar Niel-bij As een beklimming van meer dan 12%. Het was in een boerderijtje op de Caelenberg waar de Vlaamse his-toricus Karel van Isacker (1913-2010) zich vestigde toen hij met emeri-taat ging. In de jaren zestig van de vorige eeuw was professor Van Isacker de eerste Jezuïet in Vlaanderen die in burgerkleding ging lopen. Maar hij was ook weer de eerste die zijn toog aandeed en de H. Mis uit zijn jeugd ging opdragen.
De boerderij werd omgebouwd tot St.-Michaelskapel waar op zon-en feestdagen de H. Mis volgens de oude ritus (dus in het Latijn en met de rug naar het volk) wordt opgedragen. Ook na het overlijden van pater Van Isacker wordt het werk van de jezuïet voortgezet. Op maandag 15 augustus om 16.00 uur zet de kapel de deuren voor be-langstellenden open bij gelegenheid van het zilveren jubileum. Dan is er om 16.00 uur een H. Mis met drie Heren volgens de Tridentijnse ritus. Voor wie het Rijke Roomse leven nog eens wil herbeleven of de
geloofsbeleving van zijn voorouders wil kennen, een aanrader. Uiteraard worden naar aloud gebruik de zelfmeegebrachte “kroetwès” (een bos kruiden) gezegend.

St.-Michaelskapel
Afbeelding afkomstig van caelenberg