Info

Doelstelling De Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn" heeft tot doel het bevorderen van de geschied- en heemkundige kennis van het werkgebied en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben
Zij tracht dit doel te bereiken door:
het houden van lezingen en het inrichten van studiebijeenkomsten; het organiseren van tentoonstellingen; het organiseren van excursies in en buiten het werkgebied van de vereniging naar objecten van historische aard; het bijeenbrengen van boeken, prenten, kaarten, voorwerpen en publicaties; de samenwerking met soortgelijke verenigingen en organisaties; publicaties in boeken, tijdschriften, dag- en weekbladen en anderszins van de resultaten van studie of onderzoek; het uitgeven van publicaties van historische aard; de samenwerking met de overheid of instellingen tot het beschermen van objecten van geschiedenis, folklore en heemkunde en zo mogelijk ook het verlenen van financiële bijstand daarvoor; het geven van voorlichting.
Werkgebied Het werkgebied van de vereniging omvat de plaatsen Thorn, Ittervoort, Neeritter, Haler, Hunsel, Ell, Stramproy, Grathem, Kelpen-Oler, Baexem, Beegden, Heel, Panheel, Wessem, Kessenich, Kinrooi, Molenbeersel, Geistingen, Ophoven, Neeroeteren en Heppeneert.
Historische verbondenheid, een brede geografische basis en grote toegankelijkheid zijn de kernpunten welke uiteindelijk de grenzen van het werkgebied hebben bepaald.

Activiteiten Het is een gegeven dat niet alle leden zich intensief bezighouden met alle aspecten welke de vereniging zich tot doel heeft gesteld. Gezamenlijk kunnen zij echter wel de voorwaarden scheppen voor kleinere groepen welke zich specifiek bezighouden met een onderdeel van de doelstelling. Zo hebben binnen de vereniging de werkgroepen "Kruisen en Kapellen" en "Toponiemen" gefunctioneerd. Als nieuwe onderwerpen voor te formeren werkgroepen wordt gedacht aan "Historisch kadaster", "Genealogie" en "Markante personen". Bij voldoende belangstelling zullen deze van start gaan.
Tijdschrift De leden ontvangen gratis driemaal per jaar het verenigingsperiodiek "De Kroetwès". Ieder nummer bevat interessante informatieve artikelen, die betrekking hebben op geschied- en heemkundige aspecten van het werkgebied. Bijdragen van de leden voor dit tijdschrift zijn natuurlijk zeer welkom.

Verenigingsregister Kamer van Koophandel De Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn" is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 40177083.
Contactadressen Voor verdere gewenste inlichtingen kunt u een Email sturen aan Ghk.jpg of gebruik maken van de volgende contactgegevens:

VoorzitterFirmin Snijkers Telefoon00-32-(0)475639861 EmailVoorzitter@GHKLandvanThorn.nl SecretarisFrans Caris Telefoon00-31-(0)475-563088
00-31-(0)651387181
EmailSecretaris@GHKLandvanThorn.nl
PenningmeesterChrit Curvers Telefoon00-31–(0)6-29731248 EmailPenningmeester@GHKLandvanThorn.nl