Gluren bij de buren ... Soerendonk

21-08-2012 19:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
21-08-2012 19:00
Sint-Jan-Onthoofding, Dorpsstraat 25, Soerendonk
Gluren bij de buren ... Soerendonk

Beschrijving

Soerendonk is een van de zes kernen van de gemeente Cranendonck, meest zuidelijke gemeente van Noord-Brabant. In de nabijheid van het thans ruim 1700 inwoners tellende dorp ligt het kasteelgehucht Cranendonck. Hier verrees in het midden van de 13de eeuw het kasteel Cranendonck, dat vermoedelijk werd gebouwd ten tijde van Engelbert van Horn, wiens nazaten zich Van Cranendonck noemden. Vanaf het midden van de 16de eeuw kwam de Baronie Cranendonck met de onderhorige plaatsen Budel, Maarheeze, Soerendonk en Gastel in het bezit van de Oranjes. Soerendonk en Cranendonck vormden het decor van de eerste heksenprocessen, die in 1595 in Peelland plaatsvonden. In september 1673 werd het Oranjekasteel Cranendonck door de Fransen verwoest. In de twintigste eeuw verkocht de Roermondse familie Clocquet het landgoed aan de toenmalige gemeente Maarheeze, die hier haar gemeentehuis vestigde en Cranendonck tot een landbouwcentrum maakte. In 1996 werden de resten van het middeleeuwse kasteel blootgelegd en enige jaren geleden in het veld gereconstrueerd. Het nabijgelegen dorp Soerendonk heeft nog een herkenbare structuur met pleintjes met bomen. Een van de belangrijke bomen is de Sint-Jansboom op de Heuvel, eigendom van Soerendonks trots, het Sint-Jansgilde. Hier lag vroeger ook de kern van het dorp met de kapel en het raadhuisje. Na de bouw van de ‘Waterstaatskerk’ (1836) verplaatste het centrum zich naar die omgeving. De fraaie kerk herbergt nog enige bijzondere stukken, waaronder zeer oude luidklokken en het oudst nawijsbare orgel van de fa. Vermeulen uit Weert. In de nabijheid van de kerk vinden we nu nog het dorpsplein met H. Hartbeeld en nabijgelegen vroegere smederij. Dat Soerendonk echter veel ouder is werd bewezen door recente opgravingen, die een Romeins grafveld aan de oppervlakte brachten. Soerendonk en Cranendonck heten u van harte welkom op 21 augustus!
GRATIS toegankelijk. Dus iedereen is van harte uitgenodigd ! Meer informatie: 00 31 (0) 6 53 28 46 65