Gluren bij de buren ... Panningen

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
22-07-2014 19:00
Kerkstraat 5, Panningen
Parkeersuggestie: Huybenplein, Panningen

Beschrijving

Panningen ligt aan de hoge westelijke rand van het lager gelegen komvormige brongebied van de Kwistbeek. Het heeft zijn naam waarschijnlijk aan die vorm te danken. Tegenover datzelfde gebied aan de oostelijke hoge rand ligt Helden-dorp.
Panningen en Helden groeiden na het jaar 1000 wat het aantal inwo- ners betreft aardig gelijk op. Door een historisch toeval werd de eerste kerk in Helden gebouwd. Daardoor ontwikkelde de kern Helden zich tijdens de periode van de heerlijkheid Helden tot bestuurlijk centrum van de twee dorpen en hun omgeving.
In 1644 bouwde men met geld van een erfenis een devotiekapel vlak bij het dorpscentrum van Panningen. De kapel werd een trekpleister voor bedevaartgangers; een van de grootste in het toenmalige Prui- sisch Overkwartier van Gelre. Enkele kunstschatten van de kerk herin- neren daar nog aan. In de volksmond werd en wordt Panningen Kepèl genoemd.
Na 1800 kreeg de gemeente Helden burgemeesters. Zij woonden evenals de gemeenteontvanger voornamelijk in Panningen en zorg- den ervoor dat de secretarie in Panningen gevestigd was. In 1830 split- ste het bisdom de parochie Helden en ontstond de zelfstandige parochie Panningen. De Heren Lazaristen vestigden zich in 1903 met een priesteropleiding in Panningen en bouwden een prachtige kapel aan hun klooster. In 1938 werden door de gemeente alle diensten in het voor de PTT te groot geworden gebouw aan de markt ondergebracht. Na de
1935 - O.L. Vrouw van Zeven Smarten
Afbeelding afkomstig van Kerkgebouwen in Limburg
Tweede Wereldoorlog gingen de ontwikkelingen voor Panningen snel en groeide het uit tot het centrum voor commerciële en niet-commerciële diensten, voor onderwijs en industrie.
De rondgang door Panningen, voornamelijk de Kerkstraat, zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. De vertellers staan voor u klaar bij de kerk, het huis ernaast, het zusterklooster, het kerkhof, de kapel van de paters Lazaristen, het groot seminarie van de Lazaristen, het huis van de voormalige gemeenteontvanger en de pastorie.
Meer info: www.moennik.nl en www.museumpeelenmaas.nl