Excursie: Moers (Duitsland)

13-07-2017 08:45Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Donderdag
13-07-2017 08:45
Ittervoorterweg 51, Thorn (sportpark Ter Koel)
2018 Familie van Hornejaar

Beschrijving

Onze grote zomerexcursie gaat dit jaar naar Moers (D). Het aanstaande Van Hornejaar in 2018 en de historische banden van de stad Moers met de familie Van Horne is reden genoeg voor de burgemeester van Moers, Christoph Fleischhauer, om ons persoonlijk te ontvangen.

De Romeinen drukten in de ontstaansfase hun stempel op Moers; later deden de graven van Moers hetzelfde. Zij regeerden van de 12e eeuw tot 1600. Op 20 juli 1300, een belangrijke datum in de geschiedenis van Moers, verleende de Habsburgse koning Albrecht I Moers stadsrechten
Anna Walburgis van NIEUWENAER (1522-1600)
Weduwe van Philips de Montmorency

Afbeelding afkomstig van Wikipedia
Moers is ook de stad van de vrouw van Philips de Montmorency, heer van Weert en graaf van Horne, in 1568 onthoofd op de Grote Markt te Brussel Deze gravin, Anna Walburgis van Nieuwenaer, groeide op in het kasteel van Moers, dat we bezoeken en dat thans is ingericht als grafelijk museum.
Prins Maurits van Oranje-Nassau erfde de stad Moers in 1601 na de dood van de laatste gravin van Moers, onze Walburgis von Neuenahr-Moers.
De prins bevrijdde de stad in 1597 van de Spaanse bezetters en werd zo voor deze heldendaad beloond. Slot Moers, de residentie van de graven en gravinnen van de stad, kwam in handen van de Oranjes en vormde tot 1763 het centrum van de door Maurits gebouwde vesting.
Onder de Oranjes beleefde Moers een periode van grote bloei. Schloss Moers und Standbild (Januar 2014)
Afbeelding afkomstig van Wikipedia
In 1702 verloren de Oranjes de stad echter. Het graafschap Moers kwam toen door vererving in het bezit van het huis BrandenburgPruisen. Vele Nederlanders bleven ook na 1702 in Moers. De Pruisische koning Frederik I liet na de machtsovername in 1712 echter alle Nederlanders door graaf Leopold van Anhalt- Dessau uit de stad verdrijven.
Op het Congres van Wenen in 1815 werd de gehele Nederrijn - dus ook het graafschap Moers - bij het koninkrijk Pruisen ondergebracht.
Met de komst van de kolenmijnen in het begin van de 20ste eeuw maakte de stad een enorme groei door. Als gevolg van een gemeentelijke herindeling in 1975 verdubbelde het inwonertal van ca. 55.000 naar meer dan 100.000 inwoners; Moers werd van de ene dag op de andere een van de kleinste grote steden van Duitsland.
Moers Altmarkt
Afbeelding afkomstig van wikimedia
Moers Friedrich Pfefferstraße
Afbeelding afkomstig van wikimedia
Het moderne Moers wordt gekenmerkt door economische, sociale en culturele veelzijdigheid. Die stad gaan we ontdekken tijdens een stadswandeling. Want behalve het slot met het historische park heeft Moers een oud stadscentrum dat met meer dan 300 grote en kleine winkels, cafés, restaurants en pleinen heel aantrekkelijk is voor jong en oud.
Sjabloon:Excursie: Moers (Duitsland):agenda Sjabloon:Excursie: Moers (Duitsland):agenda2 Kosten Leden, gezinsleden van het LGOG, vrienden van de Aldenborgh en leden van GHK Land van Thorn € 60,= per persoon Niet-leden: € 75,= per persoon

In de kosten zijn begrepen: buskosten + fooi chauffeur koffie met koek bezoek en gidsen Moerser Schloss en stadswandeling uitgebreid warm lunchbuffet ontvangst gemeentebestuur Moers in het Raadhuis

Aanmelding: Aanmelding geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag voor vrijdag 7 juli a.s. op Rabobank-nummer NL31RABO0176968334 ten name van stichting De Aldenborgh te Weert onder vermelding van “ Moers + opstapplaats”.

Informatie: Deze activiteit is samen met de stichting de Aldenborgh georganiseerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Peter Korten (06-53284665). Aandachtspunt: neem uw geldig paspoort of identiteitsbewijs mee. Van harte aanbevolen, zeker in het licht van het Van Hornejaar in 2018