Voorjaar Excursie naar Turnhout en Museum “De Acht Zaligheden” te Eersel

20-05-2023 08:30Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Zaterdag
20-05-2023 08:30
Vertrek vanaf parkeerplaats bij sportpark Ter Koel, Ittervoortseweg 51, Thorn

Beschrijving

In de ochtend reist u naar Turnhout, waar u door gidsen wordt rondgeleid in deze historisch interessante stad en in de namiddag bezoekt u het boeiende museum “De Acht Zaligheden” te Eersel, waar u na afloop nog kunt genieten van een drankje.

Over beide reisdoelen het volgende:

1 Turnhout Turnhout ontstond op het kruispunt van twee grote handelsroutes en in de schaduw van het jachtkasteel van de hertogen van Brabant. Dat kasteel zou al voor 1110 hebben bestaan. Het jachtverleden wordt nog steeds weerspiegeld in het stedelijke wapenschild met vluchtend hert. In 1212 kreeg de kleine gemeenschap stadsrechten van hertog Hendrik I van Brabant. Op het einde van de 13de eeuw werd het begijnhof gesticht. Tegen de 16e eeuw was Turnhout een rijk commercieel centrum geworden, maar het einde van de eeuw bracht oorlog, vuur, confiscaties en epidemieën. Door de onderdrukking en de inquisitie vluchtten veel progressieven naar Nederland, waardoor de streek rond Turnhout verarmd achterbleef.

Begijnhof Turnhout

Stad en haar omgeving waren verscheidene keren het toneel van gevechten. Twee grote veldslagen zijn naar Turnhout genoemd: een in 1597 en een in 1789. Beide worden 'Slag van Turnhout' genoemd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, met de voor de stad belangrijke Slag van Turnhout van 1597, versloeg prins Maurits van Nassau - later prins van Oranje - de Spaanse troepen. Begijnhof Turnhout Na deze slag nam Maurits het kasteel van Turnhout in. De slag kwam als eerste in een hele reeks overwinningen die leidde tot de verovering van de laatste Spaansgezinde steden boven de Rijn. Op 27 oktober 1789 versloeg een 'boerenleger' van vrijwilligers en patriotten met hulp van de Turnhoutenaren de getrainde Oostenrijkse troepen. Toen het nieuws van de overwinning in Turnhout zich over Vlaanderen verspreidde, nam het verzet toe. De Brabantse Omwenteling was een feit. De Brabanders veroverden Gent, Diest, Tienen en Brussel. In januari 1790 werden de Verenigde Nederlandse Staten uitgeroepen.
Die bestonden tot december 1790. De industriële ontwikkeling van het einde van de 19de en begin 20ste eeuw werd mogelijk dankzij de aanleg van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (1844-1846) en de spoorlijn (1855). Op 1 januari 1859 verloor Turnhout een deel van het grondgebied aan Oud-Turnhout dat vanaf toen als zelfstandige gemeente bestaat.

2 Museum De Acht Zaligheden Eersel In museum De Acht Zaligheden kunt u beleven hoe het leven van de arme Kempische keuterboer in 100 jaar is veranderd. Van smokkelaar en sigarenmaker tot ondernemer in de ‘’slimste regio van Nederland’’. Het is een opvallend museum dat de verleden en huidige tijd met elkaar verbindt, zowel binnen als buiten. Het overstijgt de naam streekmuseum, aldus enthousiaste bezoekers. Het is door de ANWB verkozen tot het leukste uitje van Noord-Brabant en in 2018 tot winnaar van de Museumkwartier Award. U zult ontdekken hoe de Kempische mens woonde, werkte en leefde, in een tijd dat boeren amper konden overleven op de schrale heidegrond.

Kempenmuseum de acht zaligheden Eersel

Ook moesten ze, door de snelle industriële ontwikkelingen, hun creativiteit aanspreken. Het museum laat zien hoe de regio deze zware tijden overwon en door innovaties en samenwerking een van de slimste regio's ter wereld werd. Het pand, waarin het Kempenmuseum thans is gevestigd, dateert van ca. 1890. In 1910 werd de boerderij door blikseminslag verwoest. Op de fundamenten is een nieuwe Kempische langgevelboerderij gebouwd. Tot 1974 is hier het boerenbedrijf daadwerkelijk uitgeoefend. Op 9 april1979 werd de Stichting Museum De Acht Zaligheden opgericht. Dit maakte het mogelijk om de collectie, bijeengebracht door Piet Kwinten, onder te brengen in de boerderij. Op 19 april 1980 vond de verhuizing plaats. In verschillende fases is het pand uitgebreid en vernieuwd tot wat het nu is. In 2005 is er een verbinding gemaakt tussen de boerderijen de vroegere varkensstal, die tegenwoordig dienstdoet als expositieruimte. In 2010 is op het terrein een nieuw gebouw gerealiseerd, met daaronder een depot, dat voldoet aan alles eisen van conservering die een museumcollectie nodig heeft. Vermeldenswaardig is verder de prachtige moes- en kruidentuin.

Overzicht van het programma: 08.30 uur:Vertrek vanuit Thorn, parkeerplaats sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 51 09.00 uur:Vertrek vanuit Weert, Kupers, Kelvinstraat 1, Kampershoek 10.15 uur:Aankomst in Turnhout, Grote Markt; koffie en gebak in Grand Café Chaos 11.00 uur:Rondleiding met gidsen in Turnhout 12.30 uur:Lunch op eigen gelegenheid; er is voldoende horecagelegenheid 14.00 uur:Vertrek vanuit Turnhout naar Eersel 14.45 uur:Aankomst in Eersel bij museum De Acht Zaligheden; na een korte presentatie volgt een bezoek aan het museum; museumkaart geldig 16.00 uur:Gelegenheid om ter plekke een drankje te nuttigen 17.00 uur:Vertrek naar Weert, respectievelijk Thorn

Genoemde tijden zijn bij benadering.

Deelnamekosten en aanmelding voor deelname Deelnemers die lid zijn van de GHK Het Land van Thorn, het LGOG of de Aldenborgh betalen een bedrag van € 44,50, niet-leden betalen € 49,50. Museumkaarthouders die lid zijn betalen € 37,00, museumkaarthouders die niet lid zijn betalen € 42,00. In de deelnemersbijdrage zijn begrepen: de kosten van de bus, koffie met gebak, rondleiding stad Turnhout, entree museum “De Acht Zaligheden” en fooi voor de buschauffeur.

De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en wel bij de penningmeester van de Aldenborgh. Uw overschrijving op bankrekening NL31 RABO 01769 68334 ten name van Stichting de Aldenborgh geldt tegelijkertijd als aanmelding. U dient wel uitdrukkelijk te vermelden:
1) Naam van de deelnemers
2) Turnhout/Eersel
3) Uw opstapplaats


Er zijn voor deze excursie slechts 50 plaatsen beschikbaar. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding.
Gezien de te verwachten belangstelling is aanmelding per omgaande aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar in elk geval vóór 27 april a.s.


Indien u na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moet afzien van deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing.

Deze excursie is namens van het L.G.O.G, Kring Weert, de Aldenborgh en de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” georganiseerd door Wil Filott en Hub aan den Boom. Zij zijn respectievelijk bereikbaar onder telefoonnummer 06-83138322 en 06-18845998.
Wij wensen u voor 20 mei a.s. een heel leerzame en aangename excursie toe.
P.s. Vergeet uw museumkaart niet!