Kroetwes

Kroetwes:Jaargang 22, nr. 01, augustus 2014:De H. Dominicus in de abdijkerk van Thorn