Gluren bij de Buren…. in Dorne

06-08-2024 19:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
06-08-2024 19:00
Sint Donatuskerk, Weg naar As 66, Maaseik
Parkeersuggesties: Op het plein voor en achter de kerk en op de parking van de school ‘VBS Kornuit’ (vrij parkeren)

Beschrijving

Omstreeks 1900 was Dorne een agrarische buurtgemeenschap van Opoeteren en telde 13 boerderijen. In 1977 werden Opoeteren en Neeroeteren gefuseerd met Maaseik. Wonen in Dorne had heel wat nadelen: de grote afstand tot de kerk en de school in Opoeteren en slechte wegen. Onder impuls van rector Theodoor Hoedemaekers kreeg Dorne in 1923 een eigen kerk en werd een kapelanie gebouwd. Voor de oprichting van een schooltje ondertekenden 47 gezinshoofden een petitie in 1919. Er werd gevolg gegeven aan hun eis. In het begin was het wat behelpen met noodlokalen. In 1923 waren 2 klaslokalen klaar, werden een onderwijzer en een onderwijzeres aangesteld en werd een schoolhuis gebouwd. Met de komst van de zusters Jozefienen kon ook een kleuterafdeling opgericht worden. Uiteraard werden ook de zusters in een nieuw klooster gehuisvest.
Intussen was de aantrekkingskracht voor het landbouwleven sterk afge-nomen. De mijnen zorgden voor een grote tewerkstelling en later ook de Fordfabriek. De bevolking nam sterk toe. De kerk was te klein en in 1991 werd een nieuwe moderne St.-Donatuskerk ingewijd door monseigneur Schreurs van Hasselt. Leo Reulens, was de aannemer van dit gebouw. Hij heeft aan de hand van een uitgebreide fototentoonstelling het bouwproces uitvoerig gedocumenteerd.
Niet alleen wat betreft de tewerkstelling hadden er de laatste decennia grote veranderingen plaats: door een gebrek aan priesterwijdingen kreeg Dorne geen eigen pastoor meer en met het vertrek van de zusters in 2010 kwam ook het onderwijs in profane handen.

De vrijgekomen gebouwen kregen een nieuwe bestemming: de kerk uit 1923 werd verkocht en werd een gezinswoning. Het klooster werd geïntegreerd in de school en de kapelanie kreeg naast een woonfunctie ook een vergaderbestemming.Uiteraard zijn er ook nog boerderijen in bedrijf. Daarover zullen de gidsen u tijdens de rondleiding meer vertellen. Voor een drankje na de wandeling kan u terecht in zaal ‘De Bempt’ aan de school. De verkenning van Dorne volgt een tracé van ± 1500 m en is gebruiksvriendelijk voor zowel van rollator- als scootmobielgebruikers.