Cursussen stamboomonderzoek en lezen van oud-schrift

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn" 11-10-2023
door Peter Roost

Beschrijving

Bij voldoende deelname zullen vanaf november 2023 in het RHIDOC (Regionaal Historisch Informatie- en Documentatiecentrum), gevestigd in het Cultuurhuis (voormalige gemeentehuis van Thorn), Wijngaard 8, weer cursussen stamboomonderzoek en lezen van oud-schrift van start gaan.

A. Stamboomonderzoek (genealogie) voor beginners De bedoeling van deze cursus is om personen die willen beginnen of pas begonnen zijn met stamboomonderzoek op weg te helpen in het moeilijke gebied tussen Weert – Roermond – Maaseik en omgeving. In dit gebied zijn immers niet alleen landsgrenzen verschoven, maar werden ook gemeentes en/of parochies verknipt. Fusies zijn geen probleem. Voor plaatsen verderaf zal alles iets minder concreet zijn, maar de te volgen weg zal ook daar getoond worden. Er zal over de landsgrenzen heen gekeken worden. Het is een cursus voor beginners, voor zoekers die de weg nog onvoldoende kennen of afgeschrikt worden door het onbekende.

De cursus vindt plaats in de studiezaal van het RHIDOC. Deze plaats is vooral gekozen omdat er gewerkt kan worden met kopieën van registers van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en overlijdensregisters van de parochies, bevolkingslijsten enz.
Cursusleider is de heer Thieu Wieërs uit Geistingen, die op het gebied van stamboomonderzoek en geschiedvorsing zijn sporen heeft verdiend. De cursus bestaat uit 6 lessen en het cursusgeld bedraagt € 50,--, te voldoen tijdens de eerste bijeenkomst op maandag 13 november a.s. (onder voorbehoud), aanvang 19.30 uur. Dan zullen ook de verdere data worden afgesproken.
B. Oud-schrift (paleografie) voor beginners Steeds meer mensen krijgen interesse voor lokale/regionale geschiedenis en familiegeschiedenis. Wanneer het onderzoek zich uitstrekt over wat oudere archiefstukken blijkt dat kennis van oud-schrift hierbij onontbeerlijk is. Het lezen en begrijpen van dergelijke stukken vormt dan een probleem.

In deze cursus wordt aan de hand van fotokopieën van oude, handgeschreven teksten uit de periode van circa 1550 tot 1800 en afkomstig uit archieven van destijds functionerende instellingen in de regio, aandacht besteed aan zowel het oefenen in het lezen als begrijpen van de stukken. De cursisten krijgen daarom ook huiswerk op, waarbij men een of meerdere teksten thuis “ontcijfert” en uitschrijft. De lessen worden verzorgd door de heer Peter Roost, oud-gemeentearchivaris van Thorn en oud-streekarchivaris van Streekarchief Peelland in Deurne.

De cursus vindt plaats in de periode november 2023 – februari 2024 en bestaat uit 12 lessen van 2 uur. Deze worden wekelijks gegeven en wel in het Cultuurhuis (voormalige gemeentehuis van Thorn), Wijngaard 8, Thorn, eerste bijeenkomst op woensdag 15 november a.s. (onder voorbehoud), aanvang 13.30 uur. Tevens worden dan de volgende data vastgesteld. Het cursusgeld bedraagt € 100,--, waarin is inbegrepen de kosten van het oefenmateriaal en een syllabus, te voldoen bij de eerste bijeenkomst.
C. Informatie en aanmelding deelname cursussen Informatie over de cursussen kan ingewonnen worden bij de beheerder van het RHIDOC, Peter Roost, telefonisch bereikbaar onder nummer 0475-565132 of op donderdag onder nummer 0475-769044 (RHIDOC). E-mailadres: peter.roost@kpnmail.nl
Aanmelding voor deelname aan een van de cursussen dient ook bij hem plaats te vinden.