Voorjaarsexcursie naar Zoutleeuw

24-05-2014 08:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Zaterdag
24-05-2014 08:00
Zaal “D’n Ingel”, Schoolstraat 20, te Thorn

Beschrijving

Met veel genoegen nodigen wij u hierbij uit tot deelname aan onze voorjaarsexcursie naar Zoutleeuw en Halen op zaterdag 24 mei a.s..

Als informatie moge het volgende dienen.
a. Zoutleeuw
Zoutleeuw is een kleine stad in de provincie Vlaams-Brabant, gelegen in het Hageland (aan de grens met de Haspengouw). In de middeleeuwen lag Zoutleeuw aan de belangrijke handelsweg tussen Brugge en Keulen. Tot de 15de eeuw stond de plaats bekend om zijn lakennijverheid. Zoutleeuw ontving belangrijke privileges van de hertogen van Brabant, maar moest als tegenprestatie het territorium tegen invallen uit het prinsbisdom Luik verdedigen. Hiertoe werd de stad rond 1330 met een sterke verdedigingsmuur omgeven. Aan de Markt bevindt zich een fraai ensemble van gebouwen uit de middeleeuwen en de renaissance. Vermeldenswaard zijn het Stadhuis, het Vleeshuis, het Wijnhuis, herberg De Rode Leeuw, huis De Spiegel en de Sint-Leonarduskerk,

Het Stadhuis(links) en het Vleeshuis
Afbeelding afkomstig van Wikipedia (Nederlands)
Het Stadhuis is een pronkvol gebouw, dat stamt uit de 16de eeuw. In de architectuur is zichtbaar hoe de gotische structuur is beïnvloed door de opkomende stijl van de renaissance. De smaakvolle inrichting weerspiegelt ten volle de glorie van weleer.
De trots van Zoutleeuw is de gotische Sint-Leonarduskerk. Het monumentale bouwwerk staat vol met kostbaarheden, waaronder een zes meter hoge paaskandelaar en een enorme sacramentstoren. Dit tabernakel is rijk versierd met beeldhouwwerk en reikt tot tegen de gewelven.
In de 16de eeuw ging de Beeldenstorm aan Zoutleeuw voorbij.
Daarmee bleef in de Sint-Leonarduskerk zo’n schat aan middeleeuwse kunst bewaard, dat zij de eretitel ‘Kunstschrijn van Brabant’ draagt. Vandaag de dag een waar museum van religieuze objecten uit de Lage Landen.
b. Halen
Halen is een stadje in de provincie Limburg (België) en ligt evenals Zoutleeuw in het Hageland. Tot voor de Franse bezetting in 1794 maakte het deel uit van het hertogdom Brabant. Net zoals Zoutleeuw was Halen een middeleeuwse vestingstad, die de verdedigingslinie vormde tegen aanvallen uit het prinsbisdom Luik. In Halen vloeien de Herk in de Gete, en de Velpe en de Gete in de Demer. Tijdens de middeleeuwen was Halen een overslagplaats waar de lading van de grotere binnenvaartschepen overgeladen werd op kleinere schepen die als bestemming Zoutleeuw, Tienen of Sint-Truiden hadden. De lakenhandel was in Halen de grootste economische activiteit. Op de locatie van het huidige gemeentehuis stond in de middeleeuwen de Lakenhal.
De verdediging van Halen bestond uit een slotgracht met een ringmuur, gebouwd uit ijzerzandsteen. De ringmuur bevatte drie poorten: de Diesterpoort, de Luikerpoort en de Koepoort.
De kerk van Halen, toegewijd aan Sint-Petrus, dateert uit de 11de eeuw. Het bovenste gedeelte van de toren werd na de Eerste Wereldoorlog bijgebouwd.
Slag der Zilveren Helmen
Afbeelding afkomstig van Wikipedia (Nederlands)
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vond op 12 augustus 1914, dus bijna 100 jaar geleden, in Halen de Slag der Zilveren Helmen plaats, waarbij de Belgische troepen een overwinning boekten op de Duitse cavalerie. Een plaatselijk museum, dat herinnert aan die slag, zullen we tijdens ons verblijf in Halen, bezoeken. Ook zullen we een bezoek brengen aan de Belgische militaire begraafplaats, alwaar 181 graven liggen van de tijdens genoemde slag gesneuvelde Belgische militairen.

Overzicht van het programma
08.00 uur : Vertrek uit Thorn bij Zaal “D’n Ingel”, Schoolstraat 20
09.30 uur : Koffie en gebak in het cafétaria van Sport- en Cultuurcentrum “De Passant”, Sint-Truidensesteenweg 1A, Zoutleeuw.
10.30–11.30 uur : Stadswandeling in twee groepen o.l.v. gidsen. Vertrokken wordt vanaf het Toeristisch Infokantoor op de Grote Markt.
11.30–13.00 uur : Middagpauze met gelegenheid om voor eigen rekening te lunchen.
13.00–15.00 uur : Geleid bezoek in twee groepen o.l.v. gidsen aan Stadhuis, Grote Markt en Sint-Leonarduskerk.
15.15 uur : Vertrek naar Halen.
15.45–16.45 uur : Bezoek en rondleiding met gids van het museum “Slag der Zilveren Helmen”, Rotemstraat 14, Halen.
16.45 uur : Vertrek naar en bezoek aan de Belgische militaire begraafplaats, gelegen aan de Liniestraat, Halen.
17.15–18.00 uu : Mogelijkheid om op eigen gelegenheid Halen te verkennen of ergens een drankje of hapje te nuttigen.
18.00 uur : Vertrek uit Halen.
19.30 uur : Aankomst in Thorn

Deelnamekosten en aanmelding voor deelname
Als deelnemersbijdrage wordt een bedrag van € 30,-- gevraagd van leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” en € 35,-- van niet-leden. In dit bedrag zijn begrepen de kosten van de bus, gidsen, koffie met gebak bij aankomst in Zoutleeuw, entreeprijs Sint-Leonarduskerk, Zoutleeuw, entreeprijs + degustatie Halens Helmke museum “De Slag der Zilveren Helmen”, Halen en de fooi voor de buschauffeur.
De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en wel bij de secretaris Peter Roost, Daalakkerstraat 38, 6014 BE Ittervoort, tel. 0475-565132 of (op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 uur en 16.30 uur) 0475-399760. Schriftelijk kan ook via e-mailadres: peter.roost@ghklandvanthorn.nl
De verschuldigde deelnemersbijdrage dient bij opgave van deelname gelijktijdig voldaan te worden door overschrijving op bankrekening IBAN NL75 RABO 0151 0192 66 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, onder vermelding van het aantal personen en de aantekening “Excursie 24 mei 2014”. Voor onze Belgische leden met hun introducés of overige geïnteresseerden staat de bankrekening bij de KBC ter beschikking, t.w. IBAN BE19 7352 1419 7812 ten name van G.H.K. “Het Land van Thorn”

Vol = vol. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de belangstelling voor deelname aan deze excursie is omgaande aanmelding dus zeer aan te bevelen.

Wij wensen u thans reeds een prettige dag toe.