Publicatie

2009 CD-Rom Samenvattingen akten notaris Jacobus Reijnen te Echt (1818-1859)

Terug naar Publicaties

Het werkgebied van deze notaris strekt zich voor een groot gedeelte uit over de gemeenten Echt, Roosteren, Ohé en Laak en Stevensweert. In mindere mate treft men daarnaast ook nog akten aan die betrekking hebben op Posterholt, Maasbracht, Montfort, Nieuwstadt, Susteren en plaatsen aan de andere kant van de Maas, zoals Maaseik, Ophoven, Neeritter, Thorn enz. De inhoud van de akten heeft betrekking op grondtransacties, verkoop van huizen, akten van scheiding en deling, testamenten, geldleningen, huwelijkstoestemmingen enz. Getracht is om alle in de akten genoemde namen en toponiemen te benoemen, zodat deze verzameling de essentie van alle akten weergeeft. De originele akten bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht.

Het totale bestand van deze cd-rom omvat ruim 2000 A4-pagina’s. Het samenstellen en invoeren van de samenvattingen, een reuzenwerk, gebeurde door Miet Puts-Bakkes uit Maasbracht, vrijwillig medewerkster van het RHIDOC (Regionaal Historisch Informatie- en Documentatiecentrum) te Thorn. Met de ontsluiting van deze belangrijke bron van informatie heeft zij veel onderzoekers ongetwijfeld een groot plezier gedaan.
Het resultaat dat er nu ligt biedt geïnteresseerden onnoemelijk veel voordelen. Denk b.v. aan de ‘zoekfunctie’. U kunt hiermee naar elke naam, plaats of woord zoeken. Het biedt iedere gebruiker een geweldige tijdwinst.

 
En de kosten van deze cd-rom? Die bedragen slechts € 10,-- excl. porto- en verzendkosten ad € 2,50. Een schijntje voor de inspanningen van de verantwoordelijken van deze cd-rom.

Waar is de cd-rom verkrijgbaar?

De cd-rom is verkrijgbaar bij de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, p/a Wijngaard 8 (voormalig gemeentehuis), 6017 AG Thorn, tel. 0475-769044 (dinsdag, woensdag en donderdag). Schriftelijke bestellingen kunnen worden gedaan bij de secretaris van de G.H.K. “Het Land van Thorn”, p/a Daalakkerstraat 38, 6014 BE Ittervoort (e-mail: Roost.jpg), onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL75 RABO 0151019266 of bankrekening NL08 INGB 0003988031 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, Maasbracht. Belgische liefhebbers kunnen gebruikmaken van onze Belgische bankrekening BE19 735214197812 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, Ittervoort.

De CD-Rom bestellen?

 
pb200902