Publicatie

2009 CD-Rom Gichten schepenbank Neeritter (1522-1796)

Terug naar Publicaties

Neeritter was tijdens het Ancien Régime een van de vrijdorpen van het kapittel van St.-Lambert te Luik. Het dorp zelf, met oude straatnamen als Bosstraat, Gasthuisstraat en Nieuwstraat, had destijds samen met de buurten Bomerstraat, Manestraat en een deel van het huidige Molenbeersel, een oppervlakte van circa 1860 ha en telde plusminus 1200 inwoners. Een van de instellingen die er functioneerde was de schepenbank. Naast criminele en correctionele zaken, hield de schepenbank zich ook bezig met civiele zaken als koop en verkoop, boedelscheidingen, geldleningen, pachten, huwelijkse voorwaarden, testamenten, voogdijzaken enz. Op de nu verschenen cd-rom staan de samenvattingen van de gichten – de handelingen die hiervoor zijn genoemd - van de schepenbank over de periode van 1522 tot 1796. In totaal gaat het hier om de bewerkingen van zeven registers met in totaal 3661 pagina’s handgeschreven Middelnederlandse teksten. Fotokopieën van deze registers kunnen worden ingezien in het RHIDOC (Regionaal Historisch Informatie- en Documentatiecentrum), gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Thorn, Wijngaard 8.
Wijlen Mathieu Vandenbosch heeft ook hier weer monnikenwerk verricht door al deze akten eerst te transcriberen en daarna de inhoud ervan kort samen te vatten. Ook het typewerk is van zijn hand. Lies Geelen-Heijmans is de geautoriseerde uitgeefster van de cd-rom.

 
Het uitbrengen van deze nieuwe cd-rom getuigt weer van het loffelijke werk van zowel wijlen Mathieu Vandenbosch als Lies Geelen-Heijmans. Het resultaat wat er nu ligt biedt geïnteresseerden onnoemelijk veel voordelen. Denk b.v. aan de ‘zoekfunctie’. U kunt hiermee naar elke naam of elk woord zoeken. Het biedt iedere gebruiker een geweldige tijdwinst.
En de kosten van deze cd-rom? Die bedragen slechts € 7,50, excl. porto- en verzendkosten ad € 2,50. Een schijntje voor de inspanningen van de verantwoordelijken van deze cd-rom.

Waar is de cd-rom verkrijgbaar? De cd-rom is verkrijgbaar bij de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, p/a Wijngaard 8 (voormalig gemeentehuis), 6017 AG Thorn, tel. 0475-769044 (dinsdag, woensdag en donderdag). Schriftelijke bestellingen kunnen worden gedaan bij de secretaris van de G.H.K. “Het Land van Thorn”, p/a Daalakkerstraat 38, 6014 BE Ittervoort (e-mail: Roost.jpg), onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL75 RABO 0151019266 of bankrekening NL08 INGB 0003988031 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, Maasbracht. Belgische liefhebbers kunnen gebruikmaken van onze Belgische bankrekening BE19 735214197812 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, Ittervoort.

De CD-Rom bestellen?

 
pb200901