Publicatie

2007 CD-Rom Gichten schepenbank Kessenich (1601-1626)

Terug naar Publicaties

Met deze nieuwe CD-rom willen zowel Lies Geelen-Heijmans als Mathieu Vandenbosch† de werkzaamheden van de schepenbank van de vrijheerlijkheid Kessenich, Hunsel en Bronshorn voor de niet-oudschriftkundigen (paleografen) toegankelijk maken.
Op deze CD-rom staan de gichten uit de periode 1601-1626 van voornoemde schepenbank. In deze periode zijn Joanna van Kessenich (†1636) en haar man Guido van Malsen (†1619) de landsvrouw en –heer van de vrijheerlijkheid Kessenich. Zij worden qua bestuur vertegenwoordigd door meier Lemmens en na hem door meier Vander Borcht (meierseed in 1619). De landssecretaris is dan Johan Valckenborch. Hij schreef de gichten die te lezen staan op deze CD-rom.
De verzamelde gichten van 1601 tot 1626 zijn gebundeld en ingebonden. Het register bevindt zich in het Rijksarchief te Maastricht. De pagina’s zijn genummerd van 1 t/m 207. De eerste 55 folio’s ontbreken, terwijl folio 207 onbeschreven is. Het uitbrengen van deze nieuwe CD-rom getuigt weer van het loffelijke werk van zowel Lies Geelen-Heijmans als Mathieu Vandenbosch zaliger.
Ontelbare uren steken zowel in het transcriptiewerk, als in het typewerk, in het fotograferen van de akten en tenslotte in de digitale opslag. Het eindresultaat biedt geïnteresseerden onnoemelijk veel voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘zoekfunctie’. U kunt hiermee naar elke naam of elk woord zoeken. Het biedt iedere gebruiker een geweldige tijdwinst.

 
En de kosten van deze CD-rom...? 7,50 Euro!!! (Excl. porto- en verzendkosten ad € 2,50.) Een schijntje voor de inspanningen van de verantwoordelijken van deze CD-rom. De CD-rom kan op verschillende wijze worden verkregen: Middels bovenstaande bestelformulier Af te halen bij de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, p/a Wijngaard 8 (voormalig gemeentehuis), 6017 AG Thorn, tel. 0475-769044 (dinsdag, woensdag en donderdag). Schriftelijke bestellingen kunnen worden gedaan bij de secretaris van de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, p/a Daalakkerstraat 38, 6014 BE Ittervoort, e-mailadres: Roost.jpg onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op een van de volgende rekeningen:
- voor Nederland: bankrekening NL75 RABO 0151019266 of bankrekening NL08 INGB 0003988031 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, Thorn;
- voor België: bankrekening BE19 735214197812 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, Thorn.
Tevens verkrijgbaar bij: Geschied- en heemkundige kring Kinrooi, p/a Maasstraat 20, 3640 Kinrooi (België), tel. 089-701410.

De CD-Rom bestellen?

 
pb200701