Publicatie

2006 CD-Rom Samenvattingen akten Notarissen Thorn (1728-1799)

Terug naar Publicaties

iIn het RHIDOC (Regionaal Historisch Informatie- en Documentatiecentrum) te Thorn bevinden zich onder meer fotokopieën van de akten van de notarissen, die aldaar tussen 1728 en 1799 hun standplaats hebben gehad. Het werkgebied van deze notarissen omvatte niet alleen Thorn maar ook andere plaatsen in de omgeving. Teneinde de schat van informatie die zich daarin bevindt voor een breed publiek open te stellen, nam Cor Tubée, oud-gemeentearchivaris van Weert, op zich om van de inhoud van deze akten samenvattingen te maken. Het resultaat daarvan, in uitgetypte vorm 270 pagina’s A4-formaat excl. naamindex omvattend, werd door de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” op cd-rom gezet en is thans voor geïnteresseerden verkrijgbaar gesteld. De prijs van deze cd-rom bedraagt € 7,50 per stuk, excl. porto- en verzendkosten ad € 2,50.

 
Waar is de cd-rom verkrijgbaar? De cd-rom is verkrijgbaar bij de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, p/a Wijngaard 8 (voormalig gemeentehuis), 6017 AG Thorn, tel. 0475-769044 (dinsdag, woensdag en donderdag). Schriftelijke bestellingen kunnen worden gedaan bij de secretaris van de G.H.K. “Het Land van Thorn”, p/a Daalakkerstraat 38, 6014 BE Ittervoort (e-mail: Roost.jpg), onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL75 RABO 0151019266 of bankrekening NL08 INGB 0003988031 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, Maasbracht.
Belgische liefhebbers kunnen gebruikmaken van onze Belgische bankrekening BE19 735214197812 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, Ittervoort.

De CD-Rom bestellen?

 
pb200601