Lezing over de Protestantse Gemeente van Weert ende 100-jarige Bethelkerk

27-08-2012 19:30Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
27-08-2012 19:30
Bethelkerk, Maaspoort 30, Weert
Lezing over de Protestantse Gemeente van Weert ende 100-jarige Bethelkerk

Beschrijving

Bethelkerk
Afbeelding afkomstig van mooilimburgs.nl
De Hervormde Gemeente, die aanvankelijk gecombineerd was met Roermond, werd gesticht op 31 mei 1852. De hervormde inwoners van Weert werden bediend door een predikant uit Roermond.
Bij Koninklijk Besluit in 1859 werd de Hervormde Gemeente zelfstandig verklaard en kon ook de eerste eigen predikant worden bevestigd. De financiële middelen waren echter zeer beperkt; de hervormde gemeente Weert had zelfs het stempel van onvermogende gemeente. Het ledenaantal was zeer beperkt. Telde de Hervormde Gemeente op 1 januari 1855 nog 63 leden, in de periode 1870-1883 varieerde het ledenaantal van 17 tot 25.
Aangezien de huisvesting van de Hervormde Gemeente aan de Oelemarkt inmiddels in slechte staat verkeerde, werd besloten het pand te verkopen. Een nieuwe kerk en pastorie werd aan de Maaspoort door aannemer Weegels gebouwd naar een ontwerp van G. W. van Heukelom. In de dakruiter hangt een klok uit 1512, gegoten door Geert van Venlo. De pastorie werd in 1911 in gebruik genomen; de inwijding van de kerk vond in 1912 plaats. Tegen het eind van de jaren dertig deden kerk en consistoriekamer dienst als Protestants Militair Tehuis. De pastorie werd in 1944 door Engelse militairen gevorderd en verkeerde na 1 jaar in zo’n slechte staat, dat restauratie hoognodig was. De jaren zestig en zeventig werden gekenmerkt door bouwplannen, waarvan uiteindelijk alleen de uitbreiding van de kerk en de bouw van de gemeenschapsruimte zijn gerealiseerd in 1974. Vanaf 1852 waren hem 15 predikanten voorgegaan; er zijn ook jaren geweest dat er geen predikant was. In 2004 is de Kerkgemeenschap als een van de eerste gemeenten in Nederland opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
GRATIS toegankelijk. Dus iedereen is van harte uitgenodigd ! Meer informatie: 00 31 (0) 6 53 28 46 65