Lezing: Filips de Montmorency, graaf van Horn en de Opstand in de Nederlanden

01-02-2012 20:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Woensdag
01-02-2012 20:00
Zaal D'n Ingel, Thorn
Lezing: Filips de Montmorency, graaf van Horn en de Opstand in de Nederlanden

Beschrijving

Op woensdag 1 februari a.s., aanvang 20.00 uur, zal door de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” een lezing georganiseerd worden in Zaal “D’n Ingel”, Schoolstraat 20, te Thorn, met als onderwerp: Filips de Montmorency, graaf van Horn en de Opstand in de Nederlanden.
De lezing wordt verzorgd door de heer lic. Jos Henckens, geboren in Geistingen-Kinrooi en wonend in Gruitrode. Hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en is als docent geschiedenis verbonden aan het Koninklijk Atheneum te Overpelt. In zijn vrije tijd is hij actief te Maaseik als voorzitter van de Pater Sangerskring, een culturele vereniging die is aangesloten bij de Federatie van Geschied- en Heemkundige kringen van (Belgisch) Limburg.
Wat de lezing betreft ontvingen wij van de spreker de volgende toelichting. De zestiende eeuw was een snel gistende tijd in de Nederlanden. De bloeiende ook koloniale handel leidde tot verscherpte sociale tegenstellingen en een versterking van de Spaanse koninklijke macht. Misbruiken en corruptie – ook in de Kerk - leidden tot het Protestantisme. Gevaarlijk omdat het gezag van de gevestigde machten in vraag werd gesteld. Vorsten en kerk reageerden laattijdig en verkrampt. De spanningen ontaardden vanaf 1568 in een opstand tegen Filips II, die als Tachtigjarige Oorlog zou aanslepen tot 1648.
Filips de Montmorency
Afbeelding afkomstig van Leo Club Weert
In deze ambiance situeerde zich Filips de Montmorency (1524–1568) Als hoge edelman met een relatief beperkt domein in Horn, Weert en Holland (als graaf van Horn was hij overigens ook voogd van de abdij van Thorn), zag hij zich geconfronteerd met beperkte middelen en een dure levensstijl. Ook werd hij geconfronteerd met de spanning tussen loyaliteit tegenover zijn vorst en sympathieën voor de Reformatie. Hij zocht de weg van het leefbare compromis. Dat werd door Filips II en zijn landvoogd als insubordinatie opgenomen. Samen met zijn vriend Lamoraal van Egmond verloor hij er zijn hoofd door in 1568. Deze choquerende executie was een van de ultieme druppels die de vulkaan van de Opstand deed uitbarsten
Het belooft een interessante avond te worden en wij verwachten dan ook een grote opkomst. Leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” hebben vrije toegang, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 1,50.