Lezing: “Heksenprocessen in het graafschap Horn en het Land van Thorn”

25-04-2016 20:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
25-04-2016 20:00
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 4, te Thorn
door dr. Mart Graef uit Eindhoven

Beschrijving

De lezing wordt verzorgd door de heer dr. Mart Graef uit Eindhoven. Spreker is als strategic programme manager verbonden aan de Technische Universiteit Delft. Hij studeerde scheikunde aan de Katholieke Universiteit (nu Radboud Universiteit) te Nijmegen en werkte lange tijd bij Philips en NXP als onderzoeker en manager. De laatste jaren houdt hij zich bezig met Limburgse geschiedenis, speciaal die van zijn geboortedorp Horn. Hij publiceerde daarover in Rondom het Leudal, het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie en De Kroetwès. Ook werkte hij mee aan de boeken Sint Martinus in Horn (2008), Kasteel Horn en zijn bewoners (2011) en De Steegstraat. Horn in de jaren 1930-1945 (2014), alle uitgegeven door de Heemkundevereniging Horn.
Wat de lezing betreft ontvingen wij van de spreker de volgende toelichting.
Eeuwen geleden was toverij een misdrijf waarop de doodstraf stond. Misoogsten, sterfte onder het vee en ander onheil werden gezien als het gevolg van kwade opzet van booswichten die in opdracht van de duivel handelden. In de zestiende en zeventiende eeuw werden in West-Europa naar schatting tienduizenden personen, voor het
Heksenproces
Afbeelding afkomstig van GHK Land van Thorn
overgrote deel vrouwen, van toverij beschuldigd en als heks verbrand. Ook in het huidige Midden-Limburg vonden heksenvervolgingen plaats. Het bekendste is de procesreeks in Roermond in de jaren 1613-14, waarbij tientallen vermeende heksen ter dood werden gebracht. Veel minder bekend is dat er al eerder, in 1571 en 1573, in Thorn enkele processen wegens toverij werden gevoerd, met fatale afloop voor de beschuldigden. In het naburige graafschap Horn begon de heksenjacht later, maar die nam al snel een epidemische vorm aan. Op 30 september 1621 werd Maijen op de Camp ervan beschuldigd dat ze door haar zwarte kunst, die ze van de duivel zou hebben geleerd, vijf koeien had laten doodgaan. Nog vóór het tot een veroordeling kwam stierf ze, na gefolterd te zijn, in de gevangenis. Na haar werden nog zeker dertig vrouwen en één man beschuldigd van toverij. De meesten van hen werden op de galgenberg van Horn ter dood gebracht door wurging, waarna hun lichaam werd verbrand. De laatste executie wegens toverij vond in Horn plaats op 19 februari 1637. In de loop van de tijd zijn de meeste procesdossiers van de heksenvervolgingen verdwenen. In de archieven van het graafschap Horn is echter een groot deel van de gerechtelijke stukken, waaronder diverse verslagen van verhoren, bewaard gebleven. Ook in de archieven van de schepenbank Thorn zijn nog enkele oorspronkelijke procesverslagen aanwezig. In deze lezing zal de geschiedenis van de heksenvervolgingen in het Land van Thorn en het graafschap Horn worden verteld aan de hand van de oorspronkelijke documenten.
Het belooft een interessante avond te worden en wij verwachten dan ook een grote opkomst. Leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” hebben vrije toegang, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 2,--.