Kroetwes

Jaargang 10, nr. 03, augustus 2002:Uit de parochiekroniek van Grathem (XI)