Koorts en Honger ofwel de geneeskunde in vroeger tijd op het platteland

24-10-2012 20:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Woensdag
24-10-2012 20:00
Zaal D'n Ingel, Thorn
Lezing door dr. Hans van den Broek

Beschrijving

De lezing wordt verzorgd door de heer dr.Hans van den Broek, geboren in 1949 in ’s-Hertogenbosch en wonende in Deurne. Hij is sinds 1980 werkzaam als arts-radioloog in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond. Al jaren geeft hij lezingen over de geschiedenis van de geneeskunde. In de loop der jaren heeft hij hierover een groot aantal artikelen gepubliceerd in medisch-specialistische en heemkundige tijdschriften. De spreker probeert een totaalbeeld te schetsen van de geneeskunde zoals onze voorouders die hebben meegemaakt. Daarnaast heeft hij zijn bevindingen in 2010 vastgelegd in een inmiddels uitverkocht boek, getiteld: “Koorts en Honger”. Vervolgens heeft hij 2500 beschrijvingen verzameld van Nederlandstalige wonderen uit de periode 1330 tot 1780. Dat heeft geleid tot het (nog niet uitgegeven) boek met de titel “Wonderen in het zonlicht”. Het leidt tot zeer interessante inkijkjes in het verleden. Wat de lezing betreft kan het volgende vermeld worden.
De Deurnese dokter Hans van den Broek vertelt over de ziektes en kwalen waar onze voorouders last van hadden en aan overleden. Hij probeert het plaatje voor onze ogen op te bouwen van de geneeskunde zoals zij die hebben meegemaakt.
Aderlating Zijn belangrijkste bevinding is dat het merendeel van de ziektes en sterfte in vroeger tijd te wijten was aan infectieziektes en slechte of onvoldoende voeding. Hij noemt een hele rits besmettelijke ziektes die we nu in Nederland niet meer kennen. Wat dacht U van de lazarij, vierdedaagse ziekte, rode loop en de clapoiren of Venusziekte na damesbezoek? En wat te denken van de gevolgen van slecht voedsel zoals krop, antoniusvuur, scheurbuik en engelse ziekte? Spreker zal ingaan op de vele soorten behandelmethodes die gangbaar waren. We noemen het aderlaten, bloedzuigers aanzetten en gebruik van magie en de hang naar getallen. Verder licht hij de praktijken van de dorpse chirurgijn-barbier, de universitaire medicine dokter en vroedvrouw toe met voorbeelden over piskijkerij en schedellichting. Ook het vroegere gebruik van kruiden en planten komt hierbij aan de orde.
Daarnaast zal hij iets vertellen over de wonderen die tijdens bedevaarten werden waargenomen en uitgebreid beschreven zijn. Dit alles voor zover de tijd het toelaat. Om een goed inzicht te krijgen in de ongelooflijke hoeveelheid materiaal heeft hij de thema’s in een 30-tal onderwerpen verdeeld.
Trepanatie De meest pakkende onderwerpen hiervan zal hij U vertellen en mee laten beleven. Het belooft weer een interessante avond te worden en wij verwachten dan ook een grote opkomst. Leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” hebben vrije toegang, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 1,50.