Gluren bij de buren ... in Altweerterheide

04-07-2023 19:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
04-07-2023 19:00
Kerk H. Hart van Jezus, Bocholterweg 112, Altweerterheide-Weert
Parkeergelegenheid:rondom de kerk en aanpalende straten
Het jongste kerkdorp van Weert is het ontginningsdorp Altweerter- heide (Altwieërthei-j) aan de Belgische grens. Het dorp telde in 2022 ongeveer 1060 inwoners en heeft een opperv- lakte van 3.000 hectare. Altweerterheide is vooral een agrarisch dorp. Het dorp dankt zijn naam aan het bos-, moeras- en heidegebied in het zuidwesten van Weert. Alt betekent oud, Weerter stamt af van de stad Weert en heide van de heidegronden; letterlijk vertaald is het dus Oudeweertseheide. De ontginning van het gebied rond Altweerter- heide is pas begonnen in het begin van de twintigste eeuw. Dit leidde tot de bouw van verschillende boerderijen in het gebied. In de nabij- heid bestond een kapel uit 1723. Later ontstond er een echte woon- kern met het houten kerkje uit 1925 als centraal punt. Tot aan de Tweede Wereldoorlog woonden er slechts enkele tientallen gezinnen in de kleine woonkern rond de parochiekerk. H. Hart van Jezus, Altweerterheide-Weert Na de oorlog trokken veel jongeren uit het dorp weg om in de stad beter werk te zoeken.
Dit zorgde voor een leegloop van het dorp. Na de oorlog werd er een grensovergang met België geopend en werd er een verharde weg aangelegd, de Bocholterweg . Hierdoor ontstond een route van België naar Weert, waar veel Belgische arbeiders dankbaar gebruik van maak- ten. Maar ook veel Nederlanders, die werkten in de steenkoolmijnen in België, kozen vaak de weg door Altweerterheide. Nu is Altweerter- heide vooral bekend als het groene hart van Weert stad in het groen. Met prachtige wandel- en fietsgebieden waarvan we deze avond een stukje van meekrijgen. Tijdens gluren bij de buren zal er aandacht zijn voor de binnenlandse migranten en pioniers die naar Altweerterheide kwamen, de opbouw van het landschap, een bijzonder Russisch verhaal, de ontstaansges- chiedenis van“De Paol”en het Bakkes van Klein Karelke in combinatie met Bolle Jan.