Gluren bij de buren ... Kaulille (Be)

24-06-2014 19:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
24-06-2014 19:00
Cultureel centrum De Kroon Nevenplein 1, Kaulille
Parkeersuggestie: parkeerplaats Nevenplein

Beschrijving

Kaulille is een kerkdorp van Bocholt. Het ligt een tiental kilometer zuidelijk van Weert op de weg naar Hechtel. Eeuwenlang werd het dorp aangedaan door handelaars die vanuit het binnenland hun vrachten vervoerden naar het toenmalige Brabant en de haven van Antwerpen. Het Keizershof was een herberg waar de vrachtvoerders terecht konden voor de verzorging van hun paarden en waar ze zelf een bed vonden. Namen als de Kloterstraat herinneren aan dat verle- den. Na de val van Antwerpen (17 augustus 1585) moesten ze op zoek naar een andere kostwinning. Zo ontstond de teutenhandel. In de vol- gende eeuwen trokken ambulante handelaars tot ver in Holland, Duits- land en het zuiden van Denemarken. Ze verkochten klaverzaad, textiel, koperwaren en huisraad en ze waren ook actief als dierenlubbers. Ieder jaar na de campagne keerden de teutencompagnieën terug naar hun dorp, in dit geval Kaulille.
Tijdens de Europese oorlogen in de 16de en 17de eeuw werd Kaulille geteisterd door rondtrekkende
Sevensmolen
Afbeelding afkomstig van kesercolette
huurlingenbendes. De “huyslieden” of leden van de schutterij zorgden voor een minimum aan bescherming. Maar de streek verpauperde en in de 18de eeuw doken bendes als de Bokkenrijders op. Gedreven door armoede en miserie, traden die wreed en meedogenloos op. Het einde van de Bokkenrijders in de Loonse Kempen is begonnen in Kaulille. Een fout gelopen geldopha- ling leidde tot het oprollen van de bende van Nolleke van Geleen. Een verschrikkelijke golf van executies was het vervolg.
Op het einde van de 19de eeuw besloot Cooppal, een buskruitfabriek uit Wetteren, om zich in de afgelegen Kempen te vestigen. Het be- drijf kocht goedkope gron- den aan langs het kanaal Bocholt-Herentals en nam voor het productieproces geschoolde arbeiders en technici in dienst. Daardoor werd de eeuwenoude rust in het dorp totaal doorbroken. Vreemde mensen kwamen naar Kaulille en dat leidde tot spanningen binnen de gemeenschap. De kleine boeren vonden werk in de fabriek, die welvaart
Arseenfabriek
Afbeelding afkomstig van Wikimedia
herinnert aan de vroege regen geleidelijk aan verdwenen.De “poeierfabriek” bleef belangrijk tot aan het ongelukkige einde in 1991. De fabriek ging dicht na een onfris avontuur met een super- kanon voor de Iraakse dictator Saddam Hussein. Vermoedelijk speelde de Israëlische Mossad een beslissende rol in dit verhaal. Intussen hebben enkele andere bedrijven zich in Kaulille gevestigd, waaronder brouwerij Martens, ze bouwden een volledig nieuwe brouwerij.
Aan de Tweede Wereldoorlog hielden we naast nare herinneringen ook een vliegveld over.Ten westen van het dorp legden de geallieerden een vliegveld aan op het grondgebied van Peer. De landelijke rust wordt nu al decennialang regelmatig verstoord door overvliegende jets. Maar de Kaulillenaren kijken daar al lang niet meer van op.
Wij nemen jullie graag mee op een tocht vol verhalen en wetens- waardigheden over ons dorp. Van harte welkom in Kaulille.