Gluren bij de buren ... Heel

19-08-2014 19:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
19-08-2014 19:00
St. Stephanuskerk Mgr. Savelbergweg 79, Heel
Parkeersuggestie: nabij de kerk is een parkeerplaats aan de Mgr. Savelbergweg

Beschrijving

Na 2008 staat “Gluren bij de buren” in Heel weer op het programma. Het wordt een rondgang door Heel of Catualium, waarbij DE ZORG voor de MEDEMENS met een beperking op de agenda staat. Mevrouw Jenny Buijks-Schmitz, lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Daelzicht, zal o.a. ingaan op de overwegingen dat veran- derende inzichten bij de ondersteuning van en hulp aan mensen met een handicap OOK veranderingen in de gebouwen vereist. Dat geldt in Heel voor Huize Sint-Annna, thans Koraalgroep en Huize Sint-Joseph, tegenwoordig Daelzicht. Immense gebouwen met grote slaapzalen, refters en recreatieruimten zijn overgegaan naar bewoning en zorg in kleinere leefgroepen. Beeldbepalende gebouwen zijn niet meer ex- ploitabel en vereisen aanpassing, ook in de vorm van nieuwbouw. Bovendien staan de ter beschikking zijnde gelden voor ZORG onder druk. Vanavond zullen de gasten een ommegang maken door Heel en kunnen zij zien hoe 1920 - Huize Sint-Anna
Afbeelding afkomstig van Luc Reinders
de ontwikkelingen in de ZORG daar vorm krijgen. Bezocht wordt het hoofdgebouw, we gaan langs de kapel en de ar- beidsruimte van de Stichting Daelzicht. De “nieuwe wijk” wordt beke- ken, waarbij aandacht voor de archeologische opgravingen vanaf 2008-2011 ter plaatse. Ook “De Huif” en de informatie over het aanstaande “belevenispark” staan op de rol. Bovendien wordt aan- dacht besteed aan de situatie waarin zich het vroegere “Huize Sint- Anna” bevindt.
Na deze rondgang kunt u rustig of ontdaan op een van de terrassen van het “oude Catualium” nagenieten en napraten over wat u vanavond hebt gehoord en gezien. Met “De Heere van Heel”, “De Tram”en “Oppe Linj” hopen we op prachtig weer en kunnen we voldaan en met succes de 10de editie van “Gluren bij de buren” afsluiten. Tot ziens in Heel.
1968 - Huize Sint Joseph
Afbeelding afkomstig van historieleusden