Gluren bij de buren … Montfort

12-07-2016 19:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
12-07-2016 19:00
parochiekerk H. Catharina, Aan de Kerk 7, Montfort
Parkeersuggestie: parkeervakken Aan het Water alsmede parkeerterrein kasteel Montfort, Huysdijk

Beschrijving

Ten westen van het Midden-Limburgse Montfort ligt kasteel Montfort. Het dateert uit 1260 en is een kasteel van on-Nederlandse omvang en allure, met een verrassend verleden. Eeuwenlang was het één van de belangrijkste kastelen van de graven en hertogen van Gelre. Dat blijkt onder meer uit kostbare verbouwingen en uitbreidingen in de zes-tiende eeuw. Tot na de Tachtigjarige Oorlog was Montfort militair van betekenis. Daarna bleef het nog geruime tijd de ambtswoning van de drossaard, die namens de heer van Montfort de streek bestuurde tus-sen Venlo en Sittard. Kort voor de Franse Tijd werd het kasteel ge-sloopt.
Aan dit rijke verleden herinnert een indrukwekkende ruïne, waarvan de Stichting Kasteel Montfort momenteel de 14d’eeuwse kelderge-welven van de oostvleugel restaureert. Ook wordt aan de zuidzijde van het kasteel de ruime Franse tuin opnieuw aangelegd, in combi-natie met het terugbrengen van waterpoelen en natuurontwikkeling aan de noordzijde. Deze projecten zijn onderdeel van het Masterplan ‘Heerlickheit Montfort’, opgesteld door genoemde stichting, de ge-meente Roerdalen en Stichting het Limburgs Landschap. Hiermee ontstaat een nieuwe toekomst op een historisch fundament.
Op 12 juli kan na een overkoepelende inleiding in de parochiekerk deelgenomen worden aan meerdere mini-
Kasteel van Montfort
Afbeelding afkomstig van GHK Land van Thorn


excursies op en rond het kasteel en in de kasteeltuin, waarin niet alleen het verleden maar ook de huidige herstel- en restauratieprojecten aan bod komen. Daarbij komt een gevarieerd pallet van onderwerpen aan bod: bouwhistorie, bewoningsgeschiedenis, landschapsontwikkeling, tuinaanleg en toe-lichting op een zeer bijzonder restauratieproject.