Excursie Den Bosch: Jeroen Bosch, stadswandeling en de St.-Janskathedraal

16-04-2016 08:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Zaterdag
16-04-2016 08:00
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 4, te Thorn
Jeroen Bosch tentoonstelling , met daaraan verbonden een stadswandeling en een bezoek aan de St.-Janskathedraal.

Beschrijving

In 2016 is het 500 jaar geleden dat Jeroen (Jheronimus) Bosch overleed. Jeroen Bosch (circa 1450 geboren als Jheronimus van Aken) ging de geschiedenis in als 'den duvelmakere' (de schepper des duivels), en als schilder van satirische voorstellingen, maar hij is vooral van betekenis als vernieuwer van de toen bestaande beeldtaal.
Hij was een van de meest bijzondere kunstenaars die de Zuidelijke Nederlanden hebben voortgebracht.'s Hertogenbosch, de stad waar Jeroen Bosch leefde en zijn meesterwerken schiep, eert hem met een grote internationale tentoonstelling in het Noordbrabants Museum. Nooit eerdere waren zoveel van zijn werken tegelijk bij elkaar te zien. Een unieke kans die u niet mag missen! 1480-1490 Tuin der Lusten (detail) door Hieronymus Bosch
De tentoonstelling vormt het hoogtepunt van het nationale evenementenjaar Jheronimus Bosch 500. Zij vormt het startsein van een jaar waarin 's Hertogenbosch bruist van de activiteiten rond deze wereldberoemde kunstenaar.
Veel mensen kennen zijn werk vanwege de fantastische figuren die er op staan afgebeeld. De kunstenaar verbeeldde vaak de hemel en de hel en de moeizame weg naar de verlossing. Zijn werk staat bol van de symboliek. Het oeuvre van Jeroen Bosch telt ongeveer 45 werken. Zijn schilderijen en tekeningen worden bewaard en beheerd in achttien collecties, verspreid over tien landen en twee continenten.

St. Jan voor 1943
Afbeelding afkomstig van Bossche-encyclopedie
In de namiddag staat een cultuurhistorische stadwandeling met bezoek aan de St.-Jan onder leiding van een stadsgids op het programma. De gidsen voeren u door de historische binnenstad vol pittoreske straatjes en steegjes en laten u alle belangwekkende monumenten zien. Een bezoek aan de beroemde St.- Janskathedraal maakt deze rondleiding compleet.

Overzicht van het programma:
08.00 Vertrek in Thorn vanaf de parkeerplaats aan de Meers, nabij Zaal “Aod Thoear" Steegputstraat 4. (Auto's kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats van Zaal “Aod Thoear”)
08.10 Vertrek in Ell vanaf de parochiekerk aan de Niesstraat. (Auto’s kunnen geparkeerd worden op het tegenover de kerk gelegen Scheijmansplein)
08.25 Vertrek in Weert vanaf Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1 (Kampershoek).
09.30 Aankomst in den Bosch; verdeling tickets; garderobe, toilet enz.
10.00 Bezoek aan de Jeroen Bosch tentoonstelling met audio. U mag in het museum onbeperkt blijven, u kunt tevens de vaste collectie bezoeken. Er is ruimschoots gelegenheid om een kop koffie in het restaurant van het museum te drinken. Na het bezoek aan de tentoonstelling kunt u een vrije lunchpauze nemen in het centrum van de stad.
14.45 Verzamelen bij het VVV kantoor, Markt 77.
15.00 Stadswandeling en kathedraalbezoek onder leiding van deskundige gidsen.
16.30 Gelegenheid tot het nuttigen van een drankje/hapje.
18.00 Vertrek naar Weert en Thorn.
19.00 Aankomst in Weert.
19.30 Aankomst in Thorn.
Deelnamekosten en aanmelding voor deelname De kaartjes voor de tentoonstelling van Jeroen Bosch kosten de speciale prijs van € 25,00 (inclusief audio van € 3,00). Museumjaarkaarthouders betalen € 13,00 (inclusief audio).
Als deelnemersbijdrage wordt een bedrag van € 47,-- gevraagd van de leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” en de leden van de “Aldenborgh” Weert, die NIET in het bezit zijn van een museumjaarkaart. Leden die WEL in het bezit zijn van een museumjaarkaart betalen € 35,00.

Deelnemers die NIET lid zijn van een van beide verenigingen betalen respectievelijk € 52,00 (zonder MJK) en € 40,00 (met MJK).
In dit bedrag zijn begrepen de kosten van de bus, entree tentoonstelling, gidsen stadswandeling, bezoek

St.- Janskathedraal en de fooi voor de buschauffeur.

De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en wel bij de secretaris van de G.H.K. “Het Land van Thorn” Peter Roost, Daalakkerstraat 38, 6014 BE Ittervoort, tel. 0475-565132 of (op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 uur en 16.30 uur) 0475-769044. Daarbij dient u ook op te geven of u in het bezit bent van een museumjaarkaart. Deze dient nog geldig te zijn op 16 april, anders wordt u in het museum uit de rij genomen. Schriftelijke aanmelding kan ook en wel via e-mailadres: peter.roost@kpnmail.nl

De verschuldigde deelnemersbijdrage dient bij opgave van deelname gelijktijdig voldaan te worden door overschrijving op bankrekening IBAN NL75 RABO 01510 19 266 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, onder vermelding van het aantal personen en de aantekening “Jeroen Bosch + opstapplaats”.

Voor deze tentoonstelling zijn in totaal 60 kaartjes gereserveerd. Wij verzoeken u om u zo snel mogelijk aan te melden, liefst VOOR 1 FEBRUARI, de sluitingsdatum van de inschrijving voor de tentoonstelling.

Vol = vol. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de belangstelling voor deelname aan deze excursie is aanmelding per ommegaande zeer aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen.

Mededeling van organisatorische aard Indien personen na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moeten afzien van deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dan dient degene die moet afhaken zelf voor een vervanger te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing.