Publicatie

Publicatie:2007 CD-Rom Gichten schepenbank Kessenich (1601-1626)

Terug naar Publicaties

Met deze nieuwe CD-rom willen zowel Lies Geelen-Heijmans als Mathieu Vandenbosch† de werkzaamheden van de schepenbank van de vrijheerlijkheid Kessenich, Hunsel en Bronshorn voor de niet-oudschriftkundigen (paleografen) toegankelijk maken.
Op deze CD-rom staan de gichten uit de periode 1601-1626 van voornoemde schepenbank. In deze periode zijn Joanna van Kessenich (†1636) en haar man Guido van Malsen (†1619) de landsvrouw en –heer van de vrijheerlijkheid Kessenich. Zij worden qua bestuur vertegenwoordigd door meier Lemmens en na hem door meier Vander Borcht (meierseed in 1619). De landssecretaris is dan Johan Valckenborch. Hij schreef de gichten die te lezen staan op deze CD-rom.
De verzamelde gichten van 1601 tot 1626 zijn gebundeld en ingebonden. Het register bevindt zich in het Rijksarchief te Maastricht. De pagina’s zijn genummerd van 1 t/m 207. De eerste 55 folio’s ontbreken, terwijl folio 207 onbeschreven is. Het uitbrengen van deze nieuwe CD-rom getuigt weer van het loffelijke werk van zowel Lies Geelen-Heijmans als Mathieu Vandenbosch zaliger.
Ontelbare uren steken zowel in het transcriptiewerk, als in het typewerk, in het fotograferen van de akten en tenslotte in de digitale opslag. Het eindresultaat biedt geïnteresseerden onnoemelijk veel voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘zoekfunctie’. U kunt hiermee naar elke naam of elk woord zoeken. Het biedt iedere gebruiker een geweldige tijdwinst.

 
Waar is de cd-rom verkrijgbaar?
De cd-rom kan verkregen worden bij:

SecretarisFrans Caris Telefoon00-31-(0)475-563088
00-31-(0)651387181
EmailSecretaris@GHKLandvanThorn.nl


 
pb200701