Oplevering GHK 2.0

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn" 01-01-2012
In produktie name nieuwe website en oproep

Beschrijving

De oude website voldeed niet meer aan de eisen van de nieuwe tijd
Er was behoefte aan een website die
- Gebruikers in staat stelt zelf hun pagina's te onderhouden
- Geen automatiseringservaring vereist voor het onderhouden van de website.
  (Iedereen die kan tekstverwerken kan hieraan meewerken)
- Volledige integratie met Google Maps/Earth ondersteunt
- Volledige integratie met andere websites (Wikipedia, etc.) ondersteunt

De nieuwe website voldoet geheel aan deze doelstellingen, maar is kwa inhoud nog lang niet compleet. Een ieder die zich geroepen voelt hieraan mee te werken kan zich aanmelden bij Peter Roost op het <prettyPhoto thumbnail="RHIDOC" >http://www.ghklandvanthorn.nl/index.php?title=RHIDOC?iframe=true</prettyPhoto> of een mail te sturen aan Roost.jpg