Opening Ansfried jaar

25-04-2010 14:30Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Zondag
25-04-2010 14:30
Thorn, Abdijkerk
Opening Ansfried jaar

Beschrijving

• Oudste archiefstuk van Nederland
Het oudste document van Nederland wordt zondagmiddag 25 april getoond. Dit dankzij de medewerking van het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Het is een op perkament geschreven oorkonde uit het jaar 950, behorend tot het archiefbestand van het kapittel van Thorn. In deze akte schenkt koning Otto I aan zijn leenheer Ansfried enkele rechten. Acteurs spelen de schenking van koning Otto I aan graaf Ansfried na. Stadsgids Tony Joosen geeft een toelichting op het unieke document.

• Toewijding Ansfriedaltaar
Tijdens de herdenkingsviering wijdt pastoor-deken Maessen het altaar waar het beeld van St. Ansfried staat, toe aan Schutterij St. Ansfried. De schutterij neemt naar oud gebruik de zorgplicht van het altaar op zich.
• Via Sancti Ansfridi
Burgemeester Stef Strous doopt vervolgens het zgn. rollatorpad om in “VIA SANCTI ANSFRIDI, MX – MMX”. Het gezelschap gaat vandaar, onder escorte van de schutterij, via de Hofferkeukens, met het standbeeld van Ansfried en de plaquettes met de namen van de abdissen, naar Kasteelhoeve ‘De Grote Hegge”.

• Ansfriedlezing
Drs. Bas Aarts, de meest vooraanstaande Ansfriedkenner in Nederland, houdt vanaf 15.30 uur
in de Ridderzaal de Ansfriedlezing waarin de diverse aspecten van Ansfried, graaf-monnik-bisschop worden belicht.

Hernieuwde uitgave Ansfried, van zwaard tot kromstaf
Aansluitend presenteert Dr. Frans Tonnaer zijn hernieuwde uitgave ‘Ansfried, van zwaard tot kromstaf’. Het boekje geeft antwoord op vragen als: Wie was deze Ansfried? Wat had hij in Thorn te zoeken? Hoe zag daar het leven er zo’n duizend jaar geleden uit? Waarom werd zijn dochter Benedicta de eerste abdis van het klooster? Hoe is het zijn vrouw Hilsondis vergaan?

• Ansfriedtentoonstelling
Een uitgebreide en boeiende Ansfried-tentoonstelling ‘Ansfried van zwaard tot kromstaf’ is vanaf 25 april te bezoeken in het museum Het Land van Thorn, Wijngaard 14 in Thorn.