Najaarsexcursie: Kasteel-Raadhuis van Westerlo en abdij van Tongerlo

16-09-2017 08:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Zaterdag
16-09-2017 08:00

Beschrijving

Kasteel-Raadhuis van Westerlo
Afbeelding afkomstig van mapio


Kasteel Westerlo

Het kasteel van Gravin Jeanne de Merode, ook wel“nieuw kasteel”genoemd, is gebouwd tussen 1909 en 1911 en is een voorbeeld van neogotiek.Van 1911 tot aan de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel bewoond door de gravin, haar vroegere gouvernante en enkele personeelsleden. Na de dood van de gravin in 1944, leidden de zusters Augustinessen in het kasteel een rusthuis voor priesters.

In 1972 kocht het gemeentebestuur van Westerlo het pand en richtte het in als gemeentehuis. Het park rondom heeft het oorspronkelijke ontwerp bewaard. De vijver met fontein en bijhorend kunstwerk van Rik Poot vóór het gemeentehuis dateert van 1995.
Abdij van Tongerlo
Afbeelding afkomstig van thuis in brabant


Abdij Tongerloo

Rond 1130 schonk Giselbertus van Castelre een deel van zijn land in Tongerlo aan de Norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen met de bedoeling er een abdij op te richten. Tot op heden leven, bidden en werken hier de volgelingen van Sint-Norbertus.

De abdij is tot in de 13de eeuw enige tijd een dubbelklooster geweest waarin ook Norbertinessen woonden. Tot ver in de 16de eeuw had de abdij van Tongerlo uitgebreide bezittingen in het hertogdom Brabant. Van 1559 tot 1590 viel zij onder het bisdom ‘s-Hertogenbosch. In 1590 wist zij dit bestuur af te kopen door de meeste bezittingen in het huidige Noord-Brabant af te staan. Na de val van ‘s-Hertogenbosch in 1629 vluchtten de norbertijnen tijdelijk naar hun refugehuis in Mechelen.

De abdij speelde in 1789-1790 een rol in de Brabantse Omwenteling tegen het Oostenrijkse bewind door het ronselen en bewapenen van troepen. Na het neerslaan van de opstand werden de bezittingen van de abdij in beslag genomen. In diezelfde periode bood de abdij tijdelijk onderdak aan het bronnenmateriaal van de bollandisten.

In 1796 verdreven de Fransen de norbertijnen uit het complex. De abdij werd verkocht en een deel van de gebouwen gesloopt, waaronder ook de kerk. Bij de revolutie ging tevens de beiaard van Pierre Hemony in de abdijtoren ten onder. Pas in 1838 werd de orde heropgericht, om twee jaar later terug te keren naar Tongerlo.
Da Vinci Musuem: Laatste avondmaal
Afbeelding afkomstig van De Merode


Da Vinci Museum

In het da Vincimuseum hangt het Laatste Avondmaal, een schilderij op doek van ruim 8 x 4 meter. Het is de meest getrouwe replica van de muurschildering die Leonardo da Vinci tussen 1495 en 1498 maakte in de refter van het Dominicanenklooster te Milaan. De replica wordt toegeschreven aan Andrea Solario, een leerling van da Vinci.

In 1545 kocht abt Streyters van Tongerlo het doek ter versiering van de toenmalige abdijkerk. Tijdens de Franse Periode werd het kunstwerk in veiligheid gebracht. Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw, en na diverse restauraties, heeft het doek een plaats gekregen in het museumgebouw.