Lezing: “Geschiedkundig overzicht van de scheepvaart en de handel op de Maas”

29-01-2024 20:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
29-01-2024 20:00
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 4, te Thorn
door Jos Henckens

Beschrijving

Maasvaart met een ‘Coppeleye’
(Paysages Mosans du XVIe. siècle).


De Maas is de voedende moeder van het Maasland, in het verleden nog veel meer dan nu. Waar we nu genieten van een pittoresk landschap, van waterreacreatie ook, bood de Maas in onze streek vroeger uitdrukkelijk economische mogelijkheden, ondanks ook endemisch grote bedreigingen. Bij gebrek aan een degelijke wegeninfrastuctuur vormde de Maas - in gunstige tijden weliswaar - een waterweg waarlangs personen- en goederenvervoer, maar een gelijkgezind mentaliteits- en cultureel klimaat tot stand kwam.
In deze lezing overloopt Jos Henckens de geschiedenis van de Maasvaart vanaf de Romeinse tijd, de vroeg- en laat-middeleeuwse periodes. Pas vanaf de vijftiende eeuw werd er meer archivalische documentatie geredigeerd en bewaard en kunnen we een concreter beeld van de op- en neergang van de Maasvaart schetsen. De Limburgse Maas als grensrivier, maar ook de uitbouw van de wegen- en de kanaleninfrastructuur, vooral vanaf de negentiende eeuw zoog het potentieel van de Maas als kloppende levensader van de regio weg. De hedendaagse grind- en toeristische exploitatie vormen slechts een vervangend surrogaat.

Over de spreker
Jos HenckensJos Henckens (°1962).
Oudsbergerweg 90 3670 Gruitrode - Oudsbergen
Tel (00-32) 494-78.66.65 - email : mail@joshenckens.be

Opgegroeid in Geistingen (aan de Maas - bij Thorn en Maaseik) als boerenzoon.

Altijd al interesse voor de eigenheid van het boerenleven en de wortels van de boerenmentaliteit en het boerendorp.
Licentiaat Moderne Geschiedenis (KULeuven) met specialisatie in het sociaal-economisch gebeuren van de 19de en 20ste eeuw.
Thesis : Kessenich in de negentiende eeuw : sociaal-economische cartografie en demografie.
-> Kessenich is het noordelijk al even agrarisch buurdorp van Geistingen

Leraar Geschiedenis en Leerlingbegeleider aan Campus VOX in Pelt.
-> jonge mensen begeleiden naar hun toekomst is de mooiste job ter wereld!
Voorzitter Pater Sangerskring - Maaseik,
-> voorheen Culturele, Geschied- en Oudheidkundige Kring van Maaseik.
Lid van het Van Eyckplatform in Maaseik,
Lid van de Maasketen Jan van Eyck,
Lid van diverse Geschied- en Heemkundige Kringen in de beide Limburgen.

Ruime historische en cultuurhistorische interesses, onder meer ook in:
- De geschiedenis van Aldeneik en Maaseik, bij uitbreiding van het Maasland.
- De laat-middeleeuwse miniatuur- en schilderkunst (van de Gebroeders Van Eyck tot Pieter Bruegel).
- De Opstand in de Nederlanden (1500-1650).
- De Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
- De vervolging van Joodse mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).
- Actuele thema's (vb. Oorlog in Oekraïne, het Palestijns-Israëlisch conflict).