Lezing: “De 80-jarige oorlog in Limburgs perspectief”

27-11-2017 20:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
27-11-2017 20:00
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 4, te Thorn
door de heer Jean Knoors

Beschrijving

In 2018 is het 450 jaar geleden, dat in 1568 in de toenmalige Nederlandse gewesten de Nederlandse vrijheidsstrijd in alle hevigheid losbarstte. Men kan c.q. moet zich daarbij de vraag stellen, welke rol het grondgebied van de huidige provincie Limburg toen speelde in die Nederlandse vrijheidsstrijd. En op welke momenten deed de strijd in het gebied van de huidige provincie Nederlands Limburg er echt toe in die acht decennia?
Die rol was er overduidelijk wel, al wordt het aandeel van ons gewest, zeker in de beginjaren van de “Opstand”, zoals de Tachtigjarige Oorlog ook wel wordt genoemd, vaak onderbelicht weergegeven in de nationale geschiedschrijving. Het komende gedenkjaar biedt kansen te over om aan te geven welke belangrijke rol het grondgebied van onze provincie toentertijd speelde.

Met het oog op de het gedenkjaar 2018 worden op diverse plaatsen in Limburg voorbereidingen getroffen om de betrokkenheid van de lokale bestuurders en de plaatselijke bevolking bij de woelige gebeurtenissen gedurende de acht decennia van wisselende krijgsverrichtingen duidelijk in beeld te brengen.

Die aspecten van de Opstand in de Nederlanden, voornamelijk gericht op het grondgebied van de huidige provincie Limburg, komen ook aan de orde tijdens de beeldpresentatie die de heer Jean Knoors uit Grevenbicht vanavond verzorgt.

De spreker is oud-docent geschiedenis en bestuurslid van diverse cultuurhistorische verenigingen en organisaties, zoals de Maasketen ”Jan van Eyck”, de Heemkundevereniging “Bicht”, het Ecrevissecomité Obbicht en de Pater Sangerskring van Maaseik.
Monument van de Overtocht 1568 te Obbicht
Afbeelding afkomstig van Grensland actueel