Kaart

Kaart:1803-1820:1

Kaart data
Kaart Kaart:1803-1820:1


Afbeelding 1803-1820%2B45%2BRoermond%2BBeegden.png
Afbeelding groot 1803-1820%2B45%2BRoermond%2BBeegden.png
Impressum 1803
Impressumeind 1820
kaart:caption Kaart 46 Roermond
Cartograaf Jean Joseph Tranchot (1726-1814)


Archiefstuk 46-Roermond_09.jpg
Deelarchief LA.08812gk.
Archief Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam
Archief_url http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/ref/collection/krt/id/5629
Zoom_width 3447
Zoom_height 3994
Zoom_left
Zoom_top
Column 3

Terug naar Historische kaarten

Impressum 1803-1820
Kaart 46 Roermond
Cartograaf Jean Joseph Tranchot (1726-1814)

Kaart afkomstig uit LA.08812gk. aanwezig in Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam