Voorjaarsexcursie naar Burg Linn en Kaiserwerth

20-05-2017 08:40Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Zaterdag
20-05-2017 08:40
Opstappen parkeerplaats bij sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 51, Thorn

Beschrijving

In Burg Linn bezoeken wij het archeologisch museum, de burcht en het jachtkasteel en in Kayserswerth maken we een stadswandeling o.l.v. stadsgidsen.

Burg Linn Burg Linn is een waterburcht bij de Rijn in de buurt van Krefeld. Het complex vertoont tekenen van bewoning vanaf de prehistorie en werd vanwege de strategische ligging ook door de Romeinen gebruikt. Rond het jaar 1000 ontstond hier een middeleeuwse motteburcht. Vanaf de 12e eeuw werd de versterking door de heren Von Linn uitgebouwd tot het huidige kasteel. Otto von Linn verkocht het allodium "De Linne" in 1188 aan de aartbisschop van Keulen alvorens deel te nemen aan de Derde Kruistocht. Na zijn terugkomst bleef hij er als leenman wonen. Geïnspireerd door de byzantijnse vestingbouw bouwde hij de burcht verder uit. Vanaf begin 14e eeuw behoorde Linn Burg tot het machtsgebied van de graaf van Kleve. Toen van hieruit het roofridderschap wat al te fanatiek bedreven werd, besloten hoge heren een eind te maken aan de relatieve zelfstandigheid. In de loop van de eeuwen die daarop volgden werd Burg Linn steeds verder uitgebreid tot een van de grootste waterburchten aan de Neder-Rijn compleet met ruime voorburcht en waterslot.
Burg Linn
Afbeelding afkomstig van Krefeld.de
Kaiserswerth Rond het jaar 700 werd een Benedictijner abdij gesticht op een weerd: een eiland in de Rijn. In 1045 bouwde keizer Hendrik III hier een palts of keizerlijke verblijfplaats, de bekende Kaiserpfaltz. In 1181 kreeg Kaiserswerth het statuut van rijksstad. Door verzanding van de oude Rijnarm lag de stad niet langer op een eiland en was daardoor niet langer verdedigbaar. De stad kwam langzaam in verval. In 1836 stichtte dominee Theodor Fliedner in Kaiserswerth een ziekenhuis, tevens opleidingsinstituut voor verpleegsters. In 1850 bezocht de Britse verpleegster Florence Nightingale het Diaconessenhuis. Ze verbleef er drie maanden en raakte onder de indruk. Deze ervaringen speelden een rol bij haar verdere werk. In 1929 werd Kaiserswerth een deel van Düsseldorf. Tegenwoordig is het een populaire bestemming voor vrijetijdsbesteding. 1726 - Kaiserwerth
Afbeelding afkomstig van picclick.co.uk
Sjabloon:Voorjaarsexcursie naar Burg Linn en Kaiserwerth:agenda1 Sjabloon:Voorjaarsexcursie naar Burg Linn en Kaiserwerth:agenda2 Praktische informatie voor onze leden met een beperkte mobiliteit: Deelname aan een excursie of andere activiteit van onze Kring moet aangenaam, boeiend en leerzaam zijn. Wij willen niet dat leden met een beperkte mobiliteit zich ongemakkelijk voelen of problemen met hun gezondheid krijgen.

Daarom de mededeling dat tijdens deze excursie een klein gedeelte van de burcht in Burg Linn (vanwege moeilijk begaanbare trappen) problemen kan opleveren. U bepaalt zelf of u dit deel overslaat.


N.B.: Vergeet uw paspoort of ander geldig legitimatiebewijs niet.

Deelnamekosten en aanmelding voor deelname
Deelnemers die NIET lid zijn van een van de GH Kring Land van Thorn of de Aldenborg betalen € 41,00, leden betalen € 36,00.

In de deelnemersbijdrage zijn begrepen de kosten van de bus, koffie en gebak in het Museumcafé, entree + rondleiding Archeologietentoonstelling, toegang Burcht en Jachthuis, gidsen stadswandeling Kayserwerth en fooi voor de buschauffeur.
De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en wel bij de penningmeester van de G.H.K. “Het Land van Thorn” Leo Peeters, Houtmortelsstraat 7, 6017 CM Thorn, tel. 06-53399512 of, bij voorkeur, via e-mailadres: ljg.peeters@kpnmail.nl. De verschuldigde deelnemersbijdrage dient bij opgave van deelname gelijktijdig voldaan te worden door overschrijving op bankrekening IBAN NL75 RABO 01510 19 266 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, onder vermelding van het aantal personen en de aantekening “Burg Linn/Kayserwerth + uw opstapplaats.

Vol = vol. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de belangstelling voor deelname aan deze excursie is aanmelding per ommegaande zeer aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen, maar in elk geval vóór 5 mei a.s.

Mededeling van organisatorische aard Indien personen na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moeten afzien van deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dan dient degene die niet kan deelnemen zelf voor een vervanger te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing.
Deze excursie is voorbereid door Leo Peeters, Frans Caris en Hub aan den Boom, bestuursleden van de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”.

Wij wensen u voor 20 mei alvast een mooie excursie toe. Denk dus aan uw legitimatiebewijs.