Reis naar Huis Doorn en Oudewater

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Zaterdag
17-09-2016 08:00
opstapplaats Sportpark Ter Koel, Ittervoortseweg 51

Beschrijving

Huis Doorn dankt zijn bekendheid vooral aan de Duitse ex-keizer Wilhelm II. Wilhelm vlucht na de Duitse nederlaag in WO 1 naar het neutrale Nederland en bewoont het landgoed van 1920 tot zijn overlijden in 1941. Hij omringt zich in Doorn met persoonlijke objecten en kunstvoorwerpen die eeuwen vorstelijke Duitse geschiedenis weerspiegelen. In 1919 koopt Wilhelm II Huis Doorn, oorspronkelijk een uit de veertiende eeuw stammende waterburcht. Aan het einde van de 18de eeuw was deze verbouwd tot een elegante buitenplaats. Willem laat het huis aanpassen aan de eisen van zijn tijd en hij laat het van alle gemakken voorzien. De inrichting is afkomstig uit keizerlijke paleizen in Berlijn en Potsdam. Schitterende meubels, schilderijen en zilver maken het de keizerlijke asielzoeker mogelijk op stand te blijven leven. Huis Doorn
Afbeelding afkomstig van GHK Land van Thorn
Ze vormen een decor van Europese allure. De oorspronkelijke inrichting is helemaal intact en biedt ons een authentiek beeld van internationaal vorstelijk wonen.

Oudewater is een van de mooiste stadjes van Nederland. De oor-sprong van de naam Oudewater is niet bekend. Het meest waarschijn-lijk is dat het een verbastering is van ‘’oude’’ (uiter)waarden. Het ont-stond omstreeks
Oudewater
Afbeelding afkomstig van GHK Land van Thorn
1100 in een meanderbocht, daar waar de Lange Lin-schoten samenkomt met de Hollandsche IJssel. Oudewater was door zijn ligging op de grens van Holland en het Sticht (Utrecht) een be-langrijke grensvestiging. De stad kreeg van de 38ste bisschop van Utrecht - Hendrik van Vianden - rond 1265 stadsrechten. De stad be-hoorde
aanvankelijk tot het Sticht, maar dat moest haar in 1280 af-staan aan het graafschap Holland. In 1401, bij het begin van de Arkelse oorlogen, werd de stad belegerd en later lag ze in de provincie Zuid-Holland. Pas toen in 1970 de provinciegrenzen werden herzien kwam Oudewater na bijna 700 jaar weer bij Utrecht. Oudewater was in de 16de en 17de eeuw een belangrijke producent van touw. De omge-ving produceerde daartoe de grondstof hennep. De inwoners heten daarom tot op vandaag Geelbuiken. Oudewater telt veel prachtige ge-bouwen: de Waag die wij met een bezoek zullen vereren en die in de 16de eeuw dienst doet als Heksenwaag. Verder o.a. De grote of Sint Michaëlskerk, het stadhuis met gevel in Renaissancestijl. Oudewater telt maar liefst 159, vaak schitterende, rijksmonumenten. Deelnamekosten en aanmelding voor deelname
Omdat in Huis Doorn museumjaarkaarthouders gratis toegang hebben, dienen als deelnemersbijdragen voor de leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn”, de Aldenborgh en de Kring Roermond van het LGOG twee bedragen gehanteerd te worden, en wel: a. een bedrag van € 50,-- voor personen die in het bezit zijn van een MJK zijn en
b. een bedrag van € 63,-- voor personen die niet in het bezit zijn van een MJK.


Deelnemers die NIET lid zijn van een van de hierboven genoemde verenigingen betalen respectievelijk € 55,-- (met MJK) en € 68,-- (zonder MJK).

Programma:
07.45 Vertrek in Thorn vanaf de parkeerplaats bij sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 51
07.55 Vertrek in Ell vanaf de parochiekerk aan de Niesstraat. (Auto’s kunnen geparkeerd worden op het tegenover de kerk gelegen Scheijmansplein)
08.10 Vertrek in Weert vanaf Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1 (Kampershoek).
10.00 Aankomst bij Huis Doorn; koffie en gebak in de Oranjerie
10.45 Rondleiding in Huis Doorn; we vertrekken om de 5 minuten in groepen van ongeveer 20 personen.
12.00 Vertrek naar Oudewater
13.00 Aankomst in Oudewater; lunch in restaurant Abrona, Broeckerstraat 20.
14.30 Stadswandeling onder leiding van deskundige gidsen. De gidsen halen ons op bij het restaurant.
15.30 Bezoek aan de Heksenwaag met uitleg van de waagmeester.
16.30 Gelegenheid tot het nuttigen van een drankje/hapje
17.30 Vertrek uit Oudewater.
19.30 Aankomst in Weert.
19.40 Aankomst in Ell.
19.55 Aankomst in Thorn.

In de deelnemersbijdrage zijn begrepen de kosten van de bus, koffie en gebak in de Oranjerie in Doorn, entree + rondleiding Huis Doorn, lunch Oudewater, gidsen stadswandeling en bezoek aan de Heksenwaag Oudewater en fooi voor de buschauffeur.
De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en wel bij de penningmeester van de G.H.K. “Het Land van Thorn” Leo Peeters, Houtmortelsstraat 7, 6017 CM Thorn, tel. 06-53399512 of, bij voorkeur, via e-mailadres: ljg.peeters@kpnmail.nl Daarbij dient u ook op te geven of u in het bezit bent van een museumjaarkaart. Deze moet nog geldig zijn op 17 september.
De verschuldigde deelnemersbijdrage dient bij opgave van deelname gelijktijdig voldaan te worden door overschrijving op bankrekening IBAN NL75 RABO 01510 19 266 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, onder vermelding van het aantal personen en de aantekening “Huis Doorn/Oudewater “ + uw opstapplaats.
Vol = vol. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de belangstelling voor deelname aan deze excursie is aanmelding per ommegaande zeer aan te bevelen. Doe het dus liever vandaag dan morgen.
Mededeling van organisatorische aard Indien personen na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moeten afzien van deelname en indien de organisatie geen deelnemers op de wachtlijst heeft staan, dan dient degene die moet afhaken zelf voor een vervanger te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing.
Deze excursie is voorbereid door Hub aan den Boom, bestuurslid van de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”.
Wij wensen u voor 17 september alvast een mooie excursie toe.