Oplevering Thoears Woeardebook

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn" 26-08-2011
Op vrijdag 14 oktober 2011 wordt het Thoears Woeardebook gepresenteerd

Beschrijving 
Op vrijdag 14 oktober 2011 wordt het Thoears Woeardebook gepresenteerd. Het vormt de afronding van een project waaraan in tussen door een groepje enthousiaste en deskundige vrijwilligers zeven jaar is gewerkt. Op dat moment staat ook Thorn in de rij van plaatsen die een eigen woordenboek hebben. Het wordt een prachtig vormgegeven boek waarin zeer zorgvuldig het dialect van Thorn is vastgelegd. Van A tot Z met toepassingen in de spreektaal zodat de betekenis door levendige context duidelijk wordt. Als extraatje is er achter in het boek een beknopte woordenlijst Nederlands-Thoears opgenomen. Verzeker u nu snel van uw eigen exemplaar en bestel dit unieke boek per omgaande via het intekenformulier of online. Maak ook de € 25,– per boek gelijktijdig over. Wilt u de werkgroep extra onder steunen? Stort dan voor het eerste exemplaar van uw bestelling minimaal € 10,– extra(meer mag ook!) als donatie. Uw naam wordt dan in de lijst van ondersteuners opgenomen.