Lezing “Het openbaar bestuur in de jaren dertig van de vorige eeuw in plattelandsgemeenten in het bijzonder in midden-limburg”

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Woensdag
26-02-2014 20:00
Zaal “D’n Ingel”, Schoolstraat 20, te Thorn

Beschrijving

De lezing wordt verzorgd door de heer dr. Ben Koolen (*1938 ’s Hertogenbosch), wonende in Haelen. Na zijn gymnasiale vorming in Maastricht en Tilburg volgde spreker een opleiding in de mondiale godsdienstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, die hij in 1967 cum laude afsloot. Tijdens en na zijn ambtelijke loopbaan schreef hij talrijke artikelen en studies over ontwikkelingssamenwerking, het integratiebeleid, de verhouding tussen kerk en staat en fantasieliteratuur à la Tolkien. Dr. Koolen is ereburger van de stad Baltimore (Ma. USA).
21-05-1931 - Club van Midden-Limburgse burgemeesters en gemeentesecretarissen
Wat de lezing betreft moge de volgende toelichting dienen.
In november 2012 verscheen van de hand van dr. Koolen een boek, getiteld “Pierre van den Broek (1890-1947)". Een dorpsburgemeester op de drempel van verandering”. De “tijd” van deze burgemeester beslaat de jaren voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog (Grathem 1927-1936, Haelen 1936-1942, 1944-1947). Roerige en onzekere tijden, zeker voor een burgemeester. Jaren ook van grote veranderingen en een zoektocht naar nieuw maatschappelijk evenwicht. Dergelijke onzekere tijden vragen om verbindend leiderschap. De rol van burgervader staat centraal. Pierre van den Broek was zo’n echte burgervader. Met een rotsvast geloof als bestuurlijk kompas. Hij legde daarmee in zijn gemeenten, Grathem en vervolgens Haelen, een stevige basis voor een welvarende toekomst voor zijn mensen. In de lezing zal de spreker ons informeren over het openbaar bestuur in die roerige en onzekere tijden maar ook hoe belangrijk het was om, met deze burgemeester als voorbeeld, daarbij een goede leider te hebben.

Het belooft weer een interessante avond te worden en wij verwachten dan ook een grote opkomst. Leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” hebben vrije toegang, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 2,--.