Lezing: Een zoektocht naar de keltische elementen in onze joods-christelijke cultuur

24-02-2010 20:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Woensdag
24-02-2010 20:00
Zaal D'n Ingel, Schoolstraat 20, Thorn
Lezing: Een zoektocht naar de keltische elementen in onze joods-christelijke cultuur....

Beschrijving

De lezing wordt verzorgd door de heer Adelin Remy uit Horn, die in de afgelopen jaren in de bestaande literatuur op zoek is gegaan naar de Kelten, hun cultuur, hun geschiedenis en hun levensbeschouwing.
Spreker is jarenlang werkzaam geweest als psycholoog op Jeugddorp Bethanië in Horn, de voorganger van het huidige Rubicon Jeugdzorg.  Daarnaast is hij al jaren lid van het bestuur van de Werkgroep Landschap en Geschiedenis Midden-Limburg. Hij maakte deze lezing in het kader van een lezingencyclus geloof en bijgeloof van deze werkgroep. Naast zijn belangstelling voor de Kelten is hij ook geïnteresseerd in de middeleeuwen en met name in de laat-middeleeuwse getijdenboeken en miniaturen. In zijn lezing gaat Adelin Remy allereerst op zoek naar het “beeld van de godheid” in de kunst vóór de komst van de christelijke leer in onze streken om dit te vergelijken met de beeldvorming in de christelijke godsdienst en kunst.
Hij gaat zo’n  35.000 jaar terug om te beginnen met de afbeeldingen van de moedergodin bij volkeren over de hele wereld. Deze moedergodin ging vooraf aan het ontstaan van de vadergod bij de Indo-Europese nomaden en het veelgodendom bij de Grieken en de Romeinen. Daarna zal hij meer specifiek kijken naar de levensbeschouwing zoals die vorm gegeven werd in de Keltische traditie. Wij hebben in de eerste zeventig jaren van de 20ste eeuw bijna allemaal geleerd dat onze westerse cultuur en onze
levensbeschouwing vorm kregen vanuit de klassieke oudheid en vanuit het christendom, gebaseerd op de Joodse traditie. Een derde vormingscomponent, de Keltische, kwam in onze geschiedenislessen nauwelijks of niet ter sprake. Ook bleef de religie die hier bestond vóór het christendom voet aan de grond kreeg onbesproken omdat hier geen schriftelijke bronnen van overgebleven zijn.
Spreker zal aan de hand van publicaties van de Belgische onderzoekers Luk Machiels en Eddy Valgaerts  en de Engelse historica Miranda Green laten zien hoe de Keltische erfenis door de christelijke kerk enerzijds bestreden én anderzijds voor een deel overgenomen en gekerstend is. Hij zal overeenkomsten laten zien tussen Keltische feesten, gebruiken en goden en de  katholieke heiligen en folklore die nauwelijks op toeval kunnen berusten. Hiermee zal hij demonstreren dat in onze christelijke tradities veel Keltisch erfgoed is terug te vinden. Uiteindelijk blijft dan de vraag over hoe veel van het christelijke denken in de strikte zin van de Christusbeweging afkomstig is dan wel overgenomen van andere levensbeschouwingen  zoals de Keltische.
Het belooft een interessante lezing te worden en wij verwachten dan ook een grote opkomst. Iedereen is van harte welkom. De entree bedraagt €  1,50. Leden van de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” hebben gratis toegang.