Lezing: Bijen en bijenteelt, vroeger en nu

29-02-2012 20:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Woensdag
29-02-2012 20:00
Zaal D'n Ingel, Thorn
Lezing: Bijen en bijenteelt, vroeger en nu

Beschrijving

Op woensdag 29 februari a.s., aanvang 20.00 uur, zal door de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” een lezing georganiseerd worden in Zaal “D’n Ingel”, Schoolstraat 20, te Thorn, met als onderwerp: Bijen en bijenteelt, vroeger en nu. Deze keer komt dus flora en fauna aan de beurt, een item dat ook tot het aandachtsgebied van onze vereniging behoort.

Bijen
Afbeelding afkomstig van j.brand17
De lezing wordt verzorgd door de heer Lei Hensels, wonend in Roggel. Hij is werkzaam geweest als voorlichtingsambtenaar bij het Ministerie van Landbouw, vakgebied bijenteelt en auteur van diverse boeken en artikelen op dit gebied. Alom wordt hij beschouwd als de bijenexpert bij uitstek.
Wat de lezing betreft ontvingen wij van de spreker de volgende toelichting. Bijen hebben in het leven van de mensen van oudsher een belangrijke rol gespeeld. De relatie van bijen en mensen is reeds ontstaan in een ver verleden. Zo zijn er grottekeningen bekend van ver voor onze christelijke jaartelling van mensen die bezig zijn met de jacht op bijen. Het winnen van honing en was moeten we zien als een vorm van jacht. De eerste imkers waren honingjagers. Eeuwenlang is honing de enigst winbare zoetstof geweest en bijenwas een product met brede toepassingen in ons dagelijks bestaan. Vanaf de tijd dat de grottekeningen in Spanje zijn ontstaan vinden we in afbeeldingen en geschriften tekens van bijen en bijenteelt tot heden onafgebroken weergegeven. Hoe? Dat wordt u verteld in het beeldverhaal dat u tijdens die avond te zien en horen krijgt.
Het belooft weer een interessante bijeenkomst te worden en wij verwachten dan ook een grote opkomst. Leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” hebben vrije toegang, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 1,50.

Externe Links