Lezing: Ansfried en Hilsondis vanuit een ‘Brabants perspectief’

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Woensdag
26-10-2011 20:00
Zaal D'n Ingel, Thorn
Lezing door de heer drs. Bas Aarts met als onderwerp: Ansfried en Hilsondis vanuit een ‘Brabants perspectief’.

Beschrijving

=De lezing wordt verzorgd door de heer drs. Bas Aarts, historicus, geboren in Hilvarenbeek in 1947, en wonend in Tilburg. Hij studeerde geschiedenis aan de Katholieke Leergangen in Tilburg en vervolgens aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In de periode 1971 – 2011 was hij als docent geschiedenis werkzaam aan het Pleincollege Bisschop Bekkers te Eindhoven. Hij publiceert in diverse bladen en boeken over regionaal historische en castellologische onderwerpen. Verder is hij redacteur van ‘Het Brabants Kasteel’ en momenteel bezig met dissertatieonderzoek naar de motte burchten in Noord Brabant. Zie verder: <prettyPhoto thumbnail="www.basaarts.nl" >http://www.basaarts.nl?iframe=true</prettyPhoto> Wat de lezing betreft ontvingen wij van de spreker de volgende toelichting. Ansfried werd omstreeks 940 geboren uit een adellijk geslacht met verspreid grootgrondbezit in de gehele Lage Landen. Zijn opvoeding genoot hij onder andere in Trier en Keulen. In 962 fungeerde hij als zwaarddrager (en beschermer) voor Otto I bij diens kroning tot keizer in Rome. Hierna volgde vermoedelijk voor Ansfried een bestuurlijke carrière in Italië. In de Lage Landen (“Lotharingen”) vinden we hem terug als graaf in de gouw Brabant en in Hoei (985). Samen met zijn echtgenote Hereswind (Hilsondis/Hildewaris?) stichtte hij omstreeks 990 in Thorn een kloostergemeenschap voor zijn dochter Benedicta. Als weduwnaar werd hij in 995 door Otto III voorgedragen als bisschop van Utrecht. In die hoedanigheid maakte hij in 1007 de Noormannenaanval op Utrecht mee. Hij trok zich terug als monnik in zijn kloosterstichting Heiligenberg (Hohorst) in Leusden bij Amersfoort. Daar overleed hij in 1010 en werd een middeleeuwse heilige. Zijn vrouw Hereswind (Hilsondis) was dat al. Na haar bijzetting in Thorn ontwikkelde zich daar een eigen grafcultus. Vanuit haar eigen familiebezit in westelijk Texandrië had zij de kloosterstichting materieel ondersteund. Veel van die schenkingen aan landgoederen en rechten raakte de abdij later weer kwijt aan haar ‘beschermers’ ter plaatse, zoals de heren van Breda. Recent is een poging gedaan om de geschiedenis van Ansfried en Hereswind volledig te herschrijven (Publications, deel 145, 2009). De namen “Hereswind” en “Hilsondis” worden daarbij gekoppeld aan twee verschillende vrouwspersonen. De Thornse bronnen en tradities bieden echter weinig houvast om deze gewaagde hypothese te onderbouwen. Het belooft een interessante avond te worden en wij verwachten dan ook een grote opkomst. Leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” hebben vrije toegang, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 1,50.