Lezing: “Stille Jagers en hun geheime leven in de biotoop”

23-01-2017 20:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
23-01-2017 20:00
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 4, te Thorn
door Henk van Dijk

Beschrijving

De heer Henk van Dijk is een gepensioneerde verpleegkundige die al in zijn prilste jeugd in Brabant is gegrepen door een bacil die nooit is weggegaan: de liefde voor alles wat groeit en bloeit. Zijn eerste grote zelfverdiende aankoop was dan ook een fototoestel, dat altijd op zijn verkenningstochten als eerste werd omgehangen. In de loop der jaren nam, vaak door meer schade dan schande, zowel de kwaliteit van de apparatuur als ook van de opnames toe. Alles in de natuur is boeiend, maar aan de voorkeur voor vogels is niet te ontkomen. Alle vrije tijd, waaronder de vakanties, wordt opgeslokt door de tijdrovende bezigheid van inlichtingen verzamelen, observeren, gedrag bestuderen en tenslotte hopen dat alle inspanningen het gewenste resultaat opleveren. Het vele wachten en de ontberingen, waaraan niet te ontkomen valt, worden meteen weggevaagd door slechts één goedgekeurde opname. Uil vangt muis
Afbeelding afkomstig van Naturefriend Magazine
De diaserie, aan de realisatie waarvan de heer van Dijk 10 jaar heeft gewerkt, gaat over 13 soorten uilen, die in Europa voorkomen. Ze zijn tijdens de meest uiteenlopende bezigheden gefotografeerd met details van b.v. verenpak, spiegel, ogen, klauwen en zo meer. Aan de orde komende volgende onderwerpen:
1. Balts.
2. Broeden.
3. Verzorgen van de jongen.
4. Prooidieren.
5. Jacht en -techniek.
6. Voedsel.
7. Hulpmaatregelen om het bestand te ondersteunen.
De begeleidende specifieke en algemene verklaringen zijn beknopt en gaan niet alleen over de opnamen zelf, maar ook over de manier van fotograferen.