Lezing: “Een molenaar waait met de wind mee”

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
21-02-2022 19:30
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 2-4, te Thorn
door Hans van den Broek

Beschrijving

De heemkundige Hans van den Broek kwam bij zijn naspeuringen in de oude geneeskunde en heemkunde regelmatig zaken tegen die op het molenaarsvak betrekking hadden. Toevallig had hij enige jaren geleden enkele Deurnese molenaars geïnterviewd over hun werkzaamheden.

In zijn verhaal zal hij u deelgenoot maken van de steeds weer oplaaiende discussies over de hoogte van het maalloon, de eerlijkheid van de molenaar, de gewenste waterstand bij een watermolen of waarom molens linksom draaien. Hij vertelt over de opkomst van de windmolen en of een molen nou wel of niet buiten de stad moest of mocht staan. En ook waarom buurten met molens soms niet goed bekend stonden. Daarnaast maakt hij u deelgenoot van fragmenten uit liedjes en versjes over molenaars en de voorkeur voor de ‘kleur’ wit. Ook hoort u leuke weetjes over de taal die uit de molenwereld komen, over beroepsziektes en ongelukken, de molenaarskleding, het schonen van graan, hoe belangrijk het weer is, de taal van de wieken, de beschermheiligen van molenaars en tot slot een wijze raadgeving.

Zoals u ziet wordt een gevarieerde presentatie met een fraai inkijkje in wat zich rondom een molen afspeelde met veel onbekende en leuke wetenswaardigheden.

Hans van den Broek was tot begin 2015 radioloog in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond. De spreker geeft al jaren lezingen over geschied- en heemkundige onderwerpen, o.a. over de geschiedenis der geneeskunde. Als gedreven verteller is hij al vaker in Thorn te gast geweest.
De lezing is gratis toegankelijk voor leden van de Geschiedkundige en heemkundige Kring Land van Thorn, niet-leden betalen € 2,00.