Lezing: “De Romeinen in Limburg”

25-09-2017 20:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
25-09-2017 20:00
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 4, te Thorn
door mevrouw Karen Jeneson, conservator Thermen Museum Heerlen

Beschrijving

De lezing wordt verzorgd door mevr. Karen Jeneson, conservator van het Thermenmuseum in Heerlen.

Na de verovering door Julius Caesar halverwege de 1e eeuw voor Christus breekt in het gebied dat nu Limburg is een tijdperk aan van ingrijpende transformatie. De Gallische samenleving, gekenmerkt door zelfvoorzienende boeren, verandert op werkelijk alle gebieden, zoals wonen, reizen, voeding, taal en gebruiksvoorwerpen. Op de lössgronden van Limburg ontstaat het zogenaamde villa-landschap, waar op grote schaal graan voor de markt wordt geproduceerd. Bovendien leggen de Romeinen verharde wegen aan en stichten ze steden, tot dan ongekende fenomenen in de regio. Door de aanwezigheid van Romeinse legioenen en hulptroepen komen er nieuwe inwoners uit alle hoeken van het Romeinse rijk, die allemaal hun eigen stempel op de samenleving drukken.

In deze lezing staat de transformatie van Limburg in de eerste vier eeuwen van onze jaartelling centraal. Naast het
Thermen Heerlen
Afbeelding afkomstig van Mapio
platteland met haar villa’s staat o.a. de vicus Coriovallum, het huidige Heerlen, centraal. Daarbij komt het publieke badhuis van de stad, de thermen, aan bod. Hoewel het badhuis, een van de best bewaarde exemplaren van Noordwest Europa, al in 1940-41 is opgegraven, is gebleken dat het nog lang niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven. Nieuw onderzoek in het kader van een grootschalige restauratie van de thermen, dat momenteel wordt uitgevoerd, zal een antwoord moeten geven op de vele nog onbeantwoorde vragen..

Ook de regio rond Thorn komt in de lezing van Karen Jeneson aan bod..

Karen Jeneson studeerde provinciaal-romeinse archeologie aan de VU Universiteit in Amsterdam. In 2013 promoveerde zij op haar proefschrift over het Romeinse villalandschap tussen Tongeren en Keulen. Sinds 2010 is zij werkzaam als conservator van het Thermenmuseum te Heerlen.