Lezing:“Watervogels van de Maas en de grindgaten”

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
25-01-2016 20:00
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 4, te Thorn
door de heer Henk van Dijk uit Belfeld.

Beschrijving

De lezing wordt verzorgd door de heer Henk van Dijk uit Belfeld, een zeer ervaren natuurfotograaf, die met zijn diapresentaties volle zalen trekt. Hij fotografeert op een buitengewone wijze en voorziet zijn plaatjes van een deskundig commentaar. Wat de lezing betreft moge de volgende toelichting dienen.
Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw hebben langs de Maas grootschalige ontgrindingen plaatsgevonden. Dit heeft onder meer geleid tot het ontstaan van grote waterplassen, die niet alleen benut worden voor waterrecreatie, maar ook gezorgd hebben voor de komst van vele soorten watervogels. Henk van Dijk heeft in dit gebied veel tijd doorgebracht om hiervan prachtige plaatjes te maken. Het resultaat mag gezien worden.
De lezing gaat over de watervogels, die in dit gebied voorkomen.
Pijlstaarteend (Anas acuta)
Afbeelding afkomstig van Wikipedia (Nederlands)
Behandeld worden:
1. de balts,
2. de paarvorming,
3. de paring,
4. de nestbouw en
5. het verzorgen van de jonge vogels.

Verder komen aan bod:
1. een aantal zeldzaam voorkomende soorten, zoals de hout- en watersnip, het porseleinhoen, de purperreiger, de waterral en de zeearend.
2. de wintergasten, die o.a. voorkomen zijn de brilduiker, de pijlstaart, de smient, de zaagbekken en de zwarte ruiter.
3. enkele roofvogels met name de blauwe, de grauwe en de bruine kiekendief.
Waterral (Rallus aquaticus)
Afbeelding afkomstig van Wikipedia (Nederlands)
Deze onderwerpen staan garant voor een interessante en leerzame avond en wij verwachten dan ook een grote opkomst. Leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” hebben vrije toegang, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 2,--.