Leudal 70 jaar bevrijd

28-09-2014 11:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Zondag
28-09-2014 11:00
Kasteel Aldenghoor, Kasteellaan 9, Haelen
Kasteel Aldenghoor zet van 11.00 - 17.00 uur de poorten open voor Heemkundedag Leudal 2014

Beschrijving

Historische locatie Dank zij de ruimhartige medewerking van de familie Haans vindt deze dag plaats in en om kasteel Aldenghoor in Haelen. Dat is vooral ook bijzonder omdat het kasteel vele decennia lang niet toegankelijk was voor het publiek. Oudere generaties herinneren zich ongetwijfeld nog de tijd dat de hele gemeenschap betrokken werd bij activiteiten in en rond het kasteel. Te denken valt daarbij aan de welbekende missiefeesten en muziekfeesten uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Jongere generaties kennen het kasteel veelal alleen maar van de buitenkant. Zondag 28 september is niet alleen een mooie gelegenheid om kennis te maken met het brede werkgebied van de diverse heemkundeverenigingen, maar ook om deze historische plek wat beter te leren kennen.
De activiteiten op 28 september zullen zich voornamelijk afspelen in de kelders van het kasteel en op de binnenplaats, terwijl ook de tuin voor het publiek te bezichtigen is.
Presentatie fietsroutes Gerelateerd aan het thema van deze dag wordt op zondag 28 september bij de opening van de dag rond 11.00 uur een publicatie aangeboden aan vertegenwoordigers van de gemeente en de sponsoren. Het betreft een handig boekje met een tweetal fietsroutekaartjes langs niet minder dan 48 markante plekken binnen de gemeente Leudal, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Natuurlijk ontbreken in het boekje de bij deze bijzondere plekken behorende detailkaartjes, verhalen en illustraties niet. Een groot deel van de verhalen is ook terug te lezen op websites, waaronder die van diverse heemkundeverenigingen binnen Leudal. Uiteraard vindt u alle informatie daarover ook in het boekje zelf. Het boekje kost € 3,- , maar zal alleen op de 28ste september aangeboden worden voor slechts € 2,-. Leudal 70 jaar bevrijd
Afbeelding afkomstig van GHK Land van Thorn
Presentaties Naast de uitgave van het fietsrouteboekje presenteren alle samenwerkende heemkundeverenigingen ook zichzelf op de 28ste september. Dat vindt voornamelijk plaats in de kelders van het kasteel. Naast de presentatie in het kasteel zullen diverse heemkunde-verenigingen op de 28ste ook aanwezig zijn op een aantal plekken van de fietsroute, waar nog dieper ingegaan zal worden op het verhaal van de betreffende locatie.

Parkeren Bezoekers van de heemkundedag worden verzocht zo veel mogelijk met de fiets te komen. Fietsen kunnen worden geparkeerd achter het ontmoetingscentrum Aldenghoor, waarna men via de tuin het kasteel kan bereiken. Mensen die met de auto komen worden verzocht hun auto te parkeren op de daarvoor
aangewezen locatie hoek Grote Kampweg en Keverbergstraat. Vandaar is de korte looproute via het kasteelpark naar het kasteel bewegwijzerd. Parkeren op de Kasteellaan zal niet mogelijk zijn.

Meer activiteiten in het kader van 70 jaar bevrijding Leudal. De heemkundedag is de aftrap voor een aantal activiteiten, die in het teken zullen staan van 70 jaar bevrijding van het Leudal. Zo zal van 19 oktober tot en met 11 januari 2015 in het Leudalmuseum door de Studiegroep Leudal e.o. een wisseltentoonstelling inclusief lezingen worden gewijd aan de bevrijding van het Leudal. De Heemkundevereniging Horn organiseert diverse activiteiten rond de bevrijding van Horn, waaronder eveneens een lezing en de uitgave van een boekje over burgerslachtoffers in Horn. Publicaties over deze vervolgactiviteiten volgen nog.
Sponsoring Alle activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rabobank Peel, Maas en Leudal, de Provincie Limburg en de Gemeente Leudal.