Kroetwes

Jaargang 27, nr. 03, November 2019:De nalatenschap van grootgrondbezitter Georgius Jacobus Baron de Plevits; verdeling in 1825 van onroerende goederen, onder meer in Ophoven; de Jettenhof en een aantal percelen land

Terug naar Kroetwes:Jaargang 27, nr. 03, November 2019