Kroetwes

Kroetwes:Jaargang 24, nr. 01, juni 2016

Terug naar Publicaties

Artikel Auteur Pagina
Van de redactie Jan Custers 1
Een heel bijzonder voorstel Frans Caris 3
Vrouw en macht Jacques van Rensch 4
Wijzigingen bestuurssamenstelling 11
Jaarverslag over 2015 Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn” Peter Roost 12
Groepsfoto van leerlingen van de R.K. Meisjesschool Thorn (ca. 1935-1936) Peter Roost 20
Wij herdenken onze overledenen 22
Excursie naar ’s-Hertogenbosch op 16 april 2016 Frans Caris 23
Limburgsche Volksgebruiken: Het branden der honden als voorbehoedmiddel tegen hondsdolheid Nico de Waal naar A. Wehrens 27
Het ‘Eeuwige Strijen’, Speurtocht naar de gravin, haar schenking en haar familie Peter Roost 30
Wij feliciteren 31
Uit de krant van toen 31
Jaarprogramma 2016 32

Deze uitgave van de Kroetwes bestellen? kr2401