Kroetwes

Jaargang 22, nr. 01, augustus 2014:De H. Dominicus in de abdijkerk van Thorn: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.