Kroetwes

Kroetwes:Jaargang 20, nr. 03, september 2012:Boedelinventaris uit 1835, opgemaakt in het Huis met de drie kogels te Thorn