Kroetwes

Jaargang 20, nr. 03, september 2012:Boedelinventaris uit 1835, opgemaakt in het Huis met de drie kogels te Thorn: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.