Kroetwes

Kroetwes:Jaargang 19, nr. 03, september 2011:Geistingen in de aartsdiakonale visitaties van het dekenaat Maaseik (1711-1726)