Grens

Grenspaal 127

Grenspaal 127
Afbeelding afkomstig van M Mclknight
Externe links
Kaart

Terug naar Grens:Grenspalen

Proces-verbal de 1843Article Cinquantième.
Limite à travers le territoire de Stevensweert.

De la borne plantée sur la rive gauche de la Meuse, la limite se dirige, en ligne droite, sur le point de contact des parcelles n0. 119, 120 et 153 C de Thorn, coupe dans cette direction, les parcelles 6, 5 et 4 du Koelegrint, section A de Stevensweert et atteint l'ancienne délimitation communale entre Stevensweert et Thorn. - A ce point,il sera planté une borne n0. 127. Par cette délimitation, la partie méridionale du Koelegrint reste à la Belgique, tandis que la partie septentrionale de cette presqu'île est cédée aux Pays-Bas.[1]
Proces-verbaal van 1843ARTIKEL 50.
Grens door het gebied van Stevensweert.

Van de grenspaal, geplaatst op de linker oever van de Maas, gaat de grens in een rechte lijn naar het contactpunt van de percelen No. 119, 120 en 153 C van Thorn, gaat in deze richting door de percelen 6, 5 en 4 van de Koele Grient, sectie A van Stevensweert en bereikt de oude gemeentegrens tussen Stevensweert en Thorn. Op dit punt zal een grenssteen geplaatst worden (No.127).
Door deze grensafbakening blijft het zuidelijke deel van de Koele Grient aan België, terwijl het noordelijke deel van dit schiereiland aan Nederland wordt afgestaan.[2]

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Informatie uit het franse proces verbaal van 1843 afkomstig van grenspalen
  2. Informatie uit het, door Co Bieze, vertaalde proces verbaal van 1843 afkomstig van grenspalen